Muuta asumaan Jakkukylään!

Haluamme, että Jakkukylä kasvaa ja säilyy elinvoimaisena. Toivotamme ilolla uudet asukkaat tervetulleiksi!

MUUTTOVALMIS TALO JAKKUKYLÄÄN 

Jakkukylän kyläyhdistyksen toiminnan keskeinen tavoite on asumisen ja kasvun edistäminen. 

Tavoitteen edistämiseksi pyydämme rakennusalan toimijoita suunnittelemaan ja tarjoamaan muuttovalmiita omakotitaloja Jakkukylään. Tarjotut kohteet julkaistaan veloituksetta nettisivuillamme. Jaamme tietoa myös aktiivisesti kyläläisten toimesta.

Mikäli haluat tarjoamasi muuttovalmis-kohteen esille nettisivuillemme, toimita aineistosi yhteystietoineen sähköpostilla osoitteeseen jakkukyla@gmail.com.

MYYTÄVÄT MUUTTOVALMIS-TALOT


JAKKUKYLÄN TONTTIPÖRSSI

Esittelemme tonttipörssissä Jakkukylässä julkisessa myynnissä olevat tontit. 

Myynnissä olevien tonttien lisäksi voit lähestyä suoraan maanomistajia. Käynnissä olevan kaavauudistuksen vuoksi rantavyöhykkeen ulkopuolisella alueella rakennusluvan saa rakennuskelpoisille alueille pääsääntöisesti. Rantakohteista on kova kysyntä. Rannalla sijaitsevan, kaavassa RA-1 merkityn loma-asunnon tai -tontin voi mahdollisesti saada poikkeamismenettelyllä muutettua pysyvän asumisen paikaksi. Tiedustelut muutosmahdollisuudesta: www.ii.fi/rakennusvalvonta

Kaikki myytävät tontit eivät ole nettisivuilla tarjolla. Osa maanomistajista on halunnut antaa tonttinsa Jakkukylän kyläyhdistyksen "hiljaiseen" myyntiin. Kysy hiljaisessa myynnissä olevia tontteja p. 0500-306239 / Hannu Kaisto. 

​Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti lupapisteen kautta.

MYYTÄVÄT TONTIT

Koulun lähellä, Räihänniementien varrella, pohjoispuolella jokea kolme tonttia kuivalla mäntykankaalla.

Tonttien pinta-alat ja hinnat:

  • Tontti nro. 1, 5600 m2, 12600 €
  • Tontti nro. 2, 6000 m2, 12600 €
  • Tontti nro. 3, 7000 m2, 13800 €

Yhteyshenkilö: 

Heikki Leppänen
Maankäyttöasiantuntija
p. 010 563 0115
p. 050 406 9352
email. heikki.leppanen@tornator.fi

Lisätietoja: tornator.fi

Koulun lähellä, Hautajärven rannalla noin 1 ha:n rantatontti. Tontti hyvällä kantavalla maalla korkealla rantatörmällä, pohjoispuolella jokea. Tontilla mäntymetsää. Koululle matkaa noin 500m ja Iijoelle noin 300m. Tontti sijaitsee Räihänniementien läheisyydessä.

Myyjä: Timo Turtinen p. 040 755 1578

Rek.nro: 1:87

Koulun lähellä, Jakuntien varrella, pohjoispuolella jokea tien itäpuolella sijaitseva tontti.  Matkaa koululle noin 500m. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä. 

Saman omistajan maa-alue ulottuu Jakuntien länsipuolelle, missä kaavamerkintä MT. Itäpuolen tontille rakennusluvan myöntämisen edellytykset on selvitettävä rakennusvavonnasta.

Myyjä: Riku Alaräihä p. 040 581 6844

Rek.nro.: 1:24

Koulun lähellä, Jakuntien varrella, pohjoispuolella jokea, on yksi 10548 m2 tontti. Matkaa koululle on noin 500m. Koulu on saman tien varressa.   

Tontilla 7 on sähkölinja, joka voi vakuttaa rakennusluvan myöntämiseen. Tämän vuoksi tontti 7 ei ole julkisessa myynnissä. Lisätiedot Iin kunnan rakennusvalvonnasta.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.6.2017 Jakkukylän kaupunginosassa sijaitsevan 10 548 m2:n määräalan myyntihinnaksi 17 756,00 €.

Myyjä: Oulun kaupunki yhteyshenkilö Kari Viik p. 040  575 8082

Rek.nro. 1:97

Maalismaantien varrella, eteläpuolella jokea tontti kuivalla kankaalla, Maalismaantien eteläpuolella.

Myyjä: Risto Päkkilä p. 0400 388 165

Rek.nro:  6:64

Kotiojaan rajoittuva, lähes hetaarin tontti keskellä kylää, Iijoen eteläpuolella Huovisentien varrella. Tontin läpi menee vesijohto ja sähköliittymä on myös lähellä.

Myyjä: Risto Häyrynen p. 040 522 2552

Rek.nro: 7:37

Pokintien varrella, eteläpuolella jokea sijaitseva, loma-asunnolle kaavoitettu jokirantatontti. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä. Rauhallinen sijainti. Myynnissä myös tonttimaata omakotitalolle kauempana joesta.

Loma-asuntotontin muuttamista pysyvän asumisen tontiksi kannattaa tiedustella www.ii.fi/rakennusvalvonta.

Myyjä: Kiinteistöyhtymä Jäppinen/Meriläinen, Päivi Meriläinen p. 0400 929 337

Rek.nro.: 33:16

Pokinniemessä, joen eteläpuolella tontti lähellä jokea kuivalla kankaalla. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä.

Myyjä: Hannu Juutilainen p. 044 599 3911

Rek.nro: 30:5

Pokinniemestä maantien yli Kauniinlamminkankaaseen asti yltävä, noin 20 ha:n palsta joen eteläpuolella. Ostaja voi valita paikan, josta lohkaistaan sopivan kokoinen tontti.

Myyjä: Maija Nymanin perikunta, Elina Juntunen p. 0400 285192

Rek.nro: 30:3

Alaputaan rantaan rajoittuva, noin 5000 m2:n tontti pohjoispuolella, Tuomaalanperällä. Tontista n. 3000 m2 viljelyssä olevaa peltoa. Tontilla on 1950 - luvulla tehty hirsitalo, jossa tupa ja kaksi kamaria. Tuvassa leivinuuni ja kamareissa kakluunit, jotka myyjän mukaan kaikki lämmityskuntoisia. Talossa sähkölämmitys ja vesijohto tontilla, mutta vesijohtoon ei ole liitytty. Piharakennuksessa sauna, liiteri ja autotalli. Rakennuksissa peltikatot. Hinta 25 000 eur / Tarjoa!

Myyjä: Eero Lesonen p. 040 8364130

Rek.nro: 20:44

Maalismaantiehen rajoittuva, noin 5000 m2 tontti eteläpuolella jokea, keskellä kylää. Tontilla purkukuntoinen talo ja ulkovarasto sekä sähkö- ja vesiliittymät valmiina. Tontista noin 2000 m2 on viljelykunnossa olevaa peltomaata. Tontti tien jokipuolella.

Myyjä: Sauli Jaara p. 0400 330587

Rek.nro: 35:16

Yli-Iintiehen rajoittuva, iso kuivan kankaan tontti, pohjoispuolella jokea. Tontin koko voidaan sopia ostajan tarpeiden mukaan 5000 m2:stä ylöspäin, aina kahteen hehtaariin saakka. Jakun koululle matkaa vain 1 km. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä. 

Myyjä: Jouko Päkkilä p. 040 9111135

Rek.nro: 1:94

Päkkilänniementiehen rajoittuva, iso kuivan kankaan tontti korkealla paikalla, pohjoispuolella jokea. Tontilta on komea näkymä Iijoelle. Tontin koko voidaan sopia ostajan tarpeiden mukaan. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä. Mahdollisuus venepaikkaan rannalla.

Myyjä: Aulis Siurua p. 0400 861995

Rek.nro: 3:24

Etuovi.com - myytävät kiinteistöt

Käytä hakuavaimena esim. Jakkukylän postinumeroa 91210

Siirry etuovi.com - sivulle

Arvoisa maanomistaja!

Ilmoita, jos haluat myydä tontin Jakkukylästä. Markkinoimme tontteja aktiivisesti rakentajille kyläyhdistyksen toimesta nettisivuillamme sekä halutessasi myös niin, että emme ilmoittele tonttiasi julkisesti, mutta tarjoamme meitä lähestyville kysyjille!

KAAVAMUUTOS

Iin kunta on käynnistänyt Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen helpottaakseen Jakkukylään rakentamista. Mikäli rakennuspaikka on rakennuskelpoisella maalla, rantavyöhykkeen ulkopuolella (n. 150 m rannasta) ja sen koko on vähintään 3000 m2, voidaan nykyisestä kaavasta poiketa poikkeuslupamenettelyllä tai suunnittelutarveratkaisulla, jonka jälkeen haetaan rakennuslupa. Jos nykyisessä kaavassa ei rakennuspaikkaa ole merkitty, on tällä menettelyllä mahdollista saada rakennuslupa. Rantavyöhykettä kaavamuutos ei koske. 

Rantavyöhykkeelle voi myös olla mahdollista saada vakituisen asumisen lupa. Loma-asunnoksi / loma-asuntotontiksi (RA-1) kaavassa merkityn kohteen muuttaminen pysyvän asumisen paikaksi rantavyöhykkeellä on mahdollista. Jos RA-1 kohde sijaitsee vakituisen asutuksen sekä tie- ja vesijohtoverkoston läheisyydessä, kannattaa muutoksen mahdollisuutta tiedustella rakennusvalvonnasta.

Lisätietoja: www.ii.fi/rakennusvalvonta 

Kylä säilyy vireänä ja elävänä vain sen asukkaiden voimalla. Toivotamme sydämellisesti uudet asukkaat tervetulleeksi Jakkukylään! Kylämme on ihanteellinen, jos haluat asua lähellä luontoa, luonnonkauniissa, turvallisessa maalaiskylässä, jossa kyläläiset tunnetaan ja ihmisistä välitetään. Autamme mielellämme rakennuspaikan tai valmiin kodin löytämisessä Jakkukylästä. 

Ota rohkeasti yhteyttä: Jakkukylän kyläyhdistys ry:n yhteystiedot.

OSAYLEISKAAVA

Jakkukylän osayleiskaava on vuodelta 2000. Osayleiskaavan uudistamisen tavoitteena on helpottaa Jakkukylään rakentamista. Rantavyöhykkeen osalta kaavaa ei tässä vaiheessa muuteta.

Rantavyöhykkeen ulkopuolisen alueen kaavoittamisessa noudatetaan samoja periaatteita, kuin muissakin Iin kýlien osayleiskaavoituksissa. 

Jakkukylän, vuoden 2000 osayleiskaavan kaavamerkinnän selitykset

AP-1 ja AP-2 - kaavamerkinnällä olevat alueet ovat tarkoitettu omakotitalojen rakentamiseen. Näille alueille rakennuslupa haetaan suunnittelutarveratkaisun kautta ja luvan saamiselle ei pitäisi olla estettä.

M ja MT - kaavamerkinnällä oleville alueille rakennuslupa haetaan suunnittelutarveratkaisun kautta ja luvan saamiselle pitää olla erityiset perusteet. (mm. maa- ja metsätalouteen liittyvä yritystoiminta)

AM - kaavamerkintä on maatilojen talouskeskusten alue, jonka käyttötarkoitus on maatalousyrittämiseen liittyvä rakentaminen. Rakennuslupa haetaan suunnittelutarveratkaisulla.

RA-1 kaavamerkinnällä olevat alueet on tarkoitettu loma-asuntorakentamiseen. Rakennuslupa sekä mahdollista muutosta pysyvän asumisen kohteeksi voidaan hakea poikkeamismenettelyllä. 

Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti lupapisteen kautta.

Tutustu Jakkukylän, vuoden 2000 osayleiskaava-karttaan alla olevasta linkistä. 

Lisätietoja: 

Jakkukylän kyläyhdistys ei ota vastuuta tällä sivulla olevista tiedoista. Ostajan on varmistettava tarvittavat tiedot sekä niiden täsmällisyys kauppaa tehdessä. Sivuja ylläpidetään talkoovoimin. 

MAAKUNTAKAAVA 2018

Tutustu tästä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoitukseen tarkemmin.


Pääsivut