Tervetuloa asumaan Jakkukylään!

Kasvava kylä kauniin Iijoen varrella. Hyvä sijainti: vartti Iihin ja reipas puoli tuntia Ouluun.

Jakkukylä kartalla

Myytävät tontit ja rakennukset

Myyntialue 1: Myytävät tontit ja rakennukset ovat enintään kilometrin säteellä Jakun koulusta ja päiväkodista. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä. Ajoaika Iihin 10-15 min, Ouluun 35-40 min. Lähellä kuntopolku/hiihtolatu, josta yhteys Purusaaren virkistysalueelle. Luonto, marjastus- ja metsästysmaat vieressä. 

Hautajärvi - Kannikkolampi

Kolme tonttia kuivalla mäntykankaalla. Kannikkolampi ja Hautajärvi vieressä. Räihänniementie 80. Kiinteistörek.no 34:9.

Tontti nro 1: 5600 m2, 12600 €. Tontti nro 2: 6000 m2, 12600 €. Tontti nro 3: 7000 m2, 13800 €

Myyjä Tornator Oy, Heikki Leppänen, p. 050 406 9352 tai 010 563 0115. heikki.leppänen@tornator.fi

Rantatontti Hautajärvi 

Hautajärven rantaan rajoittuva, korkea rantatörmä. Upea mäntymetsä ja ranta! Tontti noin hehtaarin kokoinen, 25000€. Räihänniementie 59. Kiinteistörek.no 1:87.

Myyjä Timo Turtinen, p. 040 755 1578, timo.turtinen@ouka.fi

Jakuntie 24

Maa-alue ulottuu Jakuntien länsipuolelle.  Rakennusluvan myöntämisen edellytykset on selvitettävä Iin kunnan rakennusvalvonnasta. Kiinteistörek.no 1:24.

Myyjä Riku Alaräihä, p. 040 581 6844


Myyntialue 2: Myytävät tontit ja rakennukset ovat yli kilometrin säteellä Jakun koulusta ja päiväkodista. Ajoaika Iihin 10-15 min, Ouluun 35-40 min. Luonto, marjastus- ja metsästysmaat vieressä. Oma tila ja oma rauha, vapaus elää, toteutuu erityisesti näillä tonteilla. Pokinniemen ja Kauniinlammen alueella ovat erinomaiset polut ja metsätiet jäkäläkankailla harrastaa polkujuoksua, pyöräilyä, retkeilyä..

Pokinniemi

Kaunis paikka lähellä Iijokea. Jakun koululle ja päiväkotiin matkaa n. 2,5 km. Matka koululle taittuu mukavasti Iijoen ylitse turvallista kävelysiltaa myöten. Kiinteistörek.no 30:5.

Myyjä Hannu Juutilainen, p. 044 599 3911.


Viitakangas

Karjalantiehen rajoittuva kuivan kankaan tontti. Jakun koululle ja päiväkotiin matkaa noin 1 km. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä. Tontin koko voidaan sopia ostajan tarpeen mukaan 0,5 ha:sta ylöspäin aina kahteen hehtaariin saakka. Houkuttele ystäväsi mukaan ja rakentakaa talot vierekkäin! Kiinteistörek.no 1:94.

Myyjä Jouko Päkkilä, p. 040 911 1135.


Laurilanniemi

Komeat näkymät Iijoelle! Kuivan kankaan tontti korkealla paikalla. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä. Jakun koululle ja päiväkotiin matkaa noin 4 km. Iihin hurauttaa alle 10 minuutissa. Kiinteistörek.no 3:24.

Myyjä Aulis Siurua, p. 040 0861 995.


Pokinniemi - Kauniinlammen kangas

Tässä mahdollisuus ystäväporukoille rakentaa talot vierekkäin! 20 ha lähellä Iijokea tai upealla Kauniinlammenkankaalla. Alueesta lohkaistaan ostajan valitsema paikka. Jakun koululle ja päiväkotiin matkaa noin 2,5 km. Matka koululle taittuu mukavasti Iijoen ylitse turvallista kävelysiltaa myöten.

Myyjä Elina Juntunen, p. 040 028 5192


Jos et löydä sopivaa tonttia täältä, liity Jakkukylän Facebook -ryhmään ja julkaise ostoilmoitus 

 RANTATONTIT

Oheisesta linkistä näet rantavyöhykkeellä sijaitsevat rakentamattomat, kaavaan merkityt tontit. 

  • Punaiset ympyrät rakentamattomia okt -tontteja ja punaiset kolmiot rakentamattomia vapaa-ajanasunnon tontteja.

Jos haluamasi rantatontti ei ole alla olevalla myytävien tonttien listalla, tiedustele myyntiä omistajalta. Omistajan voit selvittää Maanmittauslaitokselta.

Etuovi.com - myytävät kiinteistöt

Käytä hakuavaimena esim. Jakkukylän postinumeroa 91210

Siirry etuovi.com - sivulle

Arvoisa maanomistaja!

Ilmoita, jos haluat myydä tontin Jakkukylästä. Markkinoimme tontteja aktiivisesti rakentajille kyläyhdistyksen toimesta nettisivuillamme sekä halutessasi myös niin, että emme ilmoittele tonttiasi julkisesti, mutta tarjoamme meitä lähestyville kysyjille!

Jakkukylän osayleiskaava 2040

Iin kunta uudisti Jakkukylän osayleiskaavan rantavyöhykkeen ulkopuolisten alueiden osalta, helpottaakseen Jakkukylään rakentamista. 

Uudessa osayleiskaavassa rantavyöhykkeen ulkopuolisella, M-4 alueella voi sijaita rakennuspaikkoja yksinkertaistettuna seuraavin periaattein (ks. tarkemmat ohjeet kaavakartasta):

  • Rakennuskelpoisen rakennuspaikan vähimmäinkoko on 3000 m2.
  • Pysyvän asunnon rakennuspaikan tulee pääsääntöisesti tukeutua olemassa olevaan yksityistiehen.
  • Yhden rakennuspaikan rakennusoikeus on 400 k-m2, josta asuinrakentamiseen voidaan käyttää 300 k-m2.
  • Rantavyöhykkeen ulkopuolisen alueen rakennuslupa myönnetään tapauskohtaisella suunnittelutarveharkintamenettelyllä.

VAPAA-AJAN ASUNNON TAI -TONTIN MUUTTAMINEN PYSYVÄN ASUMISEN PAIKAKSI

Rantavyöhykkeellä, omakotiasutuksen lähellä ja kaavassa RA-1 merkityllä vapaa-ajan asumisen tontilla sijaitsevan vapaa-ajanasunnon, tai pelkän tontin, voi poikkeamismenettelyllä saada muutettua omakotiasumisen paikaksi. Tiedustelut Iin rakennusvalvonnasta.

TUTUSTU JAKKUKYLÄN OSAYLEISKAAVAAN

Lisätietoja: www.ii.fi/rakennusvalvonta 

Kylä säilyy vireänä ja elävänä vain sen asukkaiden voimalla. Toivotamme sydämellisesti uudet asukkaat tervetulleeksi Jakkukylään! 

Kylämme on ihanteellinen, jos haluat asua lähellä luontoa, luonnonkauniissa, turvallisessa maalaiskylässä, jossa kyläläiset tunnetaan ja ihmisistä välitetään. 

Autamme mielellämme rakennuspaikan tai valmiin kodin löytämisessä Jakkukylästä. Ota rohkeasti yhteyttä: Jakkukylän kyläyhdistys ry:n yhteystiedot.

Jakkukylän kyläyhdistys ei ota vastuuta tällä sivulla olevista tiedoista. Ostajan on varmistettava tarvittavat tiedot sekä niiden täsmällisyys kauppaa tehdessä. Sivuja ylläpidetään talkoovoimin. 

MAAKUNTAKAAVA 

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen useampaa kuin yhtä kuntaa koskeva yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. 

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava ja kaavamerkintöjen selitykset


Pääsivut