Muuta asumaan Jakkukylään!
Haluamme, että Jakkukylä kasvaa ja säilyy elinvoimaisena. Toivotamme ilolla uudet asukkaat tervetulleeksi!

TONTTIPÖRSSI

Esittelemme tonttipörssissä Jakkukylässä julkisessa myynnissä olevat tontit. 

Myynnissä olevien tonttien lisäksi voit lähestyä suoraan maanomistajia. Käynnissä olevan kaavauudistuksen vuoksi rantakaavan ulkopuolisella alueella rakennusluvan saa kaikille, rakennuskelpoisille tonteille. Lisää tietoja maanomistajista voit kysyä Jakkukylän kyläyhdistyksestä.

Kaikki myytävät tontit eivät ole nettisivuilla tarjolla. Osa maanomistajista on halunnut antaa tonttinsa Jakkukylän kyläyhdistyksen "hiljaiseen" myyntiin. Kysy hiljaisessa myynnissä olevia tontteja p. 0500-306239 / Hannu Kaisto 

Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti lupapisteen kautta.

MYYNTIKOHTEET

Koulun lähellä, Räihänniementien varrella, pohjoispuolella jokea kolme tonttia kuivalla mäntykankaalla.

Tonttien pinta-alat ja hinnat:

  • Tontti nro. 5, 5600 m2, 12600 €
  • Tontti nro. 4, 6000 m2, 12600 €
  • Tontti nro. 3, 7000 m2, 13800 €

Yhteyshenkilö: 

Heikki Leppänen
Maankäyttöasiantuntija
p. 010 563 0115
p. 050 406 9352
email. heikki.leppanen@tornator.fi

Lisätietoja: tornator.fi

Koulun lähellä, Hautajärven rannalla noin 1 ha:n rantatontti. Tontti hyvällä kantavalla maalla korkealla rantatörmällä, pohjoispuolella jokea. Tontilla mäntymetsää. Koululle matkaa noin 500m ja Iijoelle noin 300m. Tontti sijaitsee Räihänniementien läheisyydessä.

Myyjä: Timo Turtinen p. 040 755 1578

Rek.nro: 1:87

Koulun lähellä, Jakuntien varrella, pohjoispuolella jokea tien itäpuolella sijaitseva tontti.  Matkaa koululle noin 500m. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä. 

Saman omistajan maa-alue ulottuu Jakuntien länsipuolelle, missä kaavamerkintä MT. Itäpuolen tontille rakennusluvan myöntämisen edellytykset on selvitettävä rakennusvavonnasta.

Myyjä: Riku Alaräihä p. 040 581 6844

Rek.nro.: 1:24

Koulun lähellä, Jakuntien varrella, pohjoispuolella jokea, on yksi 10548 m2 tontti. Matkaa koululle on noin 500m. Koulu on saman tien varressa.   

Tontilla 7 on sähkölinja, joka voi vakuttaa rakennusluvan myöntämiseen. Tämän vuoksi tontti 7 ei ole julkisessa myynnissä. Lisätiedot Iin kunnan rakennusvalvonnasta.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.6.2017 Jakkukylän kaupunginosassa sijaitsevan 10 548 m2:n määräalan myyntihinnaksi 17 756,00 €.

Myyjä: Oulun kaupunki yhteyshenkilö Kari Viik p. 040  575 8082

Rek.nro. 1:97

Maalismaantien varrella, eteläpuolella jokea tontti kuivalla kankaalla, Maalismaantien eteläpuolella.

Myyjä: Risto Päkkilä p. 0400 388 165

Rek.nro:  6:64

Iso jokirantatontti keskellä kylää, eteläpuolella jokea Maalismaantien varrella. Tontin koko 6263m2. Sähkö ja vesi vieressä. 
Katso lisätietoja: etuovi.com

Myyjä: Kiinteistö Aitta Lkv p. 040 588 2055

Rek.nro.: 6:1

Kotiojaan rajoittuva, lähes hetaarin tontti keskellä kylää, Iijoen eteläpuolella Huovisentien varrella. Tontin läpi menee vesijohto ja sähköliittymä on myös lähellä.

Myyjä: Risto Häyrynen p. 040 522 2552

Rek.nro: 7:37

Hirvivajan tien varrella, eteläpuolella jokea sijaitseva kangastontti. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä. Rauhallinen sijainti.

Myyjä: Päivi Meriläinen p. 0400 929 337

Rek.nro.: 33:15

Pokinniemessä, joen eteläpuolella tontti lähellä jokea kuivalla kankaalla. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä.

Myyjä: Hannu Juutilainen p. 044 599 3911

Rek.nro: 30:5

Pokinniemestä maantien yli Kauniinlamminkankaaseen asti yltävä, noin 20 ha:n palsta joen eteläpuolella. Ostaja voi valita paikan, josta lohkaistaan sopivan kokoinen tontti.

Myyjä: Maija Nymanin perikunta, Elina Juntunen p. 0400 285192

Rek.nro: 30:3

Alaputaan rantaan rajoittuva, noin 5000 m2:n tontti pohjoispuolella, Tuomaalanperällä. Tontista n. 3000 m2 viljelyssä olevaa peltoa. Tontilla on 1950 - luvulla tehty hirsitalo, jossa tupa ja kaksi kamaria. Tuvassa leivinuuni ja kamareissa kakluunit, jotka myyjän mukaan kaikki lämmityskuntoisia. Talossa sähkölämmitys ja vesijohto tontilla, mutta vesijohtoon ei ole liitytty. Piharakennuksessa sauna, liiteri ja autotalli. Rakennuksissa peltikatot. Hinta 30 000 eur / Tarjoa!

Myyjä: Eero Lesonen p. 040 8364130

Rek.nro: 20:44

Maalismaantiehen rajoittuva, noin 5000 m2 tontti eteläpuolella jokea, keskellä kylää. Tontilla purkukuntoinen talo ja ulkovarasto sekä sähkö- ja vesiliittymät valmiina. Tontista noin 2000 m2 on viljelykunnossa olevaa peltomaata. Tontti tien jokipuolella.

Myyjä: Sauli Jaara p. 0400 330587

Rek.nro: 35:16

Yli-Iintiehen rajoittuva, iso kuivan kankaan tontti, pohjoispuolella jokea. Tontin koko voidaan sopia ostajan tarpeiden mukaan 5000 m2:stä ylöspäin, aina kahteen hehtaariin saakka. Jakun koululle matkaa vain 1 km. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä. 

Myyjä: Jouko Päkkilä p. 040 9111135

Rek.nro: 1:94

Etuovi.com - myytävät kiinteistöt

Käytä hakuavaimena esim. Jakkukylän postinumeroa 91210

Siirry etuovi.com - sivulle

Arvoisa maanomistaja!

Ilmoita, jos haluat myydä tontin Jakkukylästä. Markkinoimme tontteja aktiivisesti rakentajille kyläyhdistyksen toimesta nettisivuillamme sekä halutessasi myös niin, että emme ilmoittele tonttiasi julkisesti, mutta tarjoamme meitä lähestyville kysyjille!

KAAVAMUUTOS

Iin kunta on käynnistänyt Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen helpottaakseen Jakkukylään rakentamista. Mikäli rakennuspaikka on rakennuskelpoisella maalla, rantavyöhykkeen ulkopuolella (n. 150 m rannasta) ja sen koko on vähintään 3000 m2, voidaan nykyisestä kaavasta poiketa poikkeuslupamenettelyllä tai suunnittelutarveratkaisulla, jonka jälkeen haetaan rakennuslupa. Jos nykyisessä kaavassa ei rakennuspaikkaa ole merkitty, on tällä menettelyllä mahdollista saada rakennuslupa. Rantavyöhykealuetta nyt tehtävä kaavamuutos ei koske. Sinne luvan saa osayleiskaavaan merkityille rakennuspaikoille.

Iin Asemakylän yleiskaavamääräyksiin rantavyöhykkeen ulkopuolisella M-1 alueella voit tutustua tästä. (Jakkukylä pyritään kaavoittamaan rantavyöhykkeen ulkopuoliselta osalta samoilla periaatteilla)

Kylä säilyy vireänä ja elävänä vain sen asukkaiden voimalla. Toivotamme sydämellisesti uudet asukkaat tervetulleeksi Jakkukylään! Kylämme on ihanteellinen, jos haluat asua lähellä luontoa, luonnonkauniissa, turvallisessa maalaiskylässä, jossa kyläläiset tunnetaan ja ihmisistä välitetään. Autamme mielellämme rakennuspaikan tai valmiin kodin löytämisessä Jakkukylästä.

Ota rohkeasti yhteyttä: Jakkukylän kyläyhdistys ry:n yhteystiedot.

OSAYLEISKAAVA

Jakkukylän osayleiskaava on vuodelta 2000. Osayleiskaavan uudistamisen tavoitteena on helpottaa Jakkukylään rakentamista. Rantavyöhykkeen osalta kaavaa ei tässä vaiheessa uudisteta, vaan vuoden 2000 kaavamääräykset ovat voimassa.

Rantavyöhykkeen ulkopuolisen alueen kaavoittamisessa noudatetaan samoja periaatteita, kuin muissakin Iin kýlien osayleiskaavoituksissa. Tutustu esim. Iin Asemakylän yleiskaavamääräyksiin rantavyöhykkeen ulkopuolisella M-1 alueella tästä.

Jakkukylän, vuoden 2000 osayleiskaavan kaavamerkinnän selitykset

AP-1 ja AP-2 - kaavamerkinnällä olevat alueet ovat tarkoitettu omakotitalojen rakentamiseen. Näille alueille rakennuslupa haetaan suunnittelutarveratkaisun kautta ja luvan saamiselle ei pitäisi olla estettä.

M ja MT - kaavamerkinnällä oleville alueille rakennuslupa haetaan suunnittelutarveratkaisun kautta ja luvan saamiselle pitää olla erityiset perusteet. (mm. maa- ja metsätalouteen liittyvä yritystoiminta)

AM - kaavamerkintä on maatilojen talouskeskusten alue, jonka käyttötarkoitus on maatalousyrittämiseen liittyvä rakentaminen.Rakennuslupa haetaan suunnittelutarveratkaisun kautta.

RA-1 kaavamerkinnällä olevat alueet on tarkoitettu loma-asuntorakentamiseen ja rakennuslupa haetaan poikkeamismenettelyllä

Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti lupapisteen kautta.

Tutustu rantavyöhykkeen alueella Jakkukylässä oleviin rakennuspaikkoihin alla olevasta, vuoden 2000 osayleiskaavasta:

Lisätietoja: 

Jakkukylän kyläyhdistys ei ota vastuuta tällä sivulla olevista tiedoista. Ostajan on varmistettava tarvittavat tiedot sekä niiden täsmällisyys kauppaa tehdessä. Sivuja ylläpidetään talkoovoimin. 


Pääsivut