Jakkukylän riippusilta 

Pohjois-Euroopan pisin

Jakkukylän silta on jänneväliltään Pohjois-Euroopan pisin metallirakenteinen kevyen liikenteen riippusilta. Sen kokonaispituus on 250 m ja jänneväli 180 m. Silta ylittää lähes 200 metriä leveän Iijoen Jakun koulun kohdalta. 

Rakentaminen käynnistyi marraskuussa 2019. Silta valmistunee kesällä 2021.

HAVAINNEKUVA 

PERUSTIEDOT

Silta on teräsrakenteinen, kuumasinkitty riippusilta, jossa on pystysuuntaiset, teräksiset riippuköydet ja molemmin puolin kantta vaakatasoiset haruskaapelit. Kansi on teräsrakenteinen kävelytasanteen ollessa teräsritilä. 

Riippusillan rakennuttamisesta vastaa Iin kunta ja vastaavana rakennesuunnittelijana toimii Sweco Rakennustekniikka.

TEKNISET TIEDOT 

 • Jänneväli 180 m
 • Kokonaispituus 250 m ankkureineen
 • Ankkurin etäisyys 35 m pylonista
 • Pylonien korkeus 20 m
 • Hyötyleveys 1,50 m
 • Kaidekorkeus n. 1,6 m 
 • Pääkannatinköyden murtolujuuden ominaisarvo min. 1,5 MN (~150 tn)
 • Ripustimen murtolujuuden ominaisarvo min. 30 kN (~3 tn)
 • Vaakaköyden murtolujuuden ominaisarvo min. 165 kN (~16.5tn)
 • Vaakasiteen murtolujuuden ominaisarvo min. 5 kN (~0.5 tn)
 • Painorajoitus 250 kg/m2 (mitoituskuorma KL / NCCI-1, 6.12.2017)
 • Sillan alapinta 4,6 m Iijoen keskivedestä
HYÖDYT
 • Yhdistää Iijoen molemmilla puolilla asuvat asukkaat, parantaen heidän elinoloja ja poistaen arjen esteitä
 • Parantaa koulu-, päivähoito- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta sekä reitin turvallisuutta
 • Vähentää autoilua ja lisää liikuntaa 
 • Parantaa Jakkukylän yhteisöllisyyttä,  hyvinvointia ja vetovoimaa
 • Säästää Iin kunnan koulukuljetuskustannuksia merkittävästi, arviolta n. 80 t eur vuodessa

Kylän elämä ennen riippusiltaa

Jakkukylä on reilun 400 asukkaan nuorekas kylä, joka sijaitsee reilun 10 minuutin päässä Iin kuntakeskuksesta itään.
Jakkukylän asukkaat jakautuvat lähes tasan joen molemmin puolin jokea. 

 • Matkaa joen toiselle puolelle sillan kautta kiertäen on 15 km.
 • Talvella joen jäädyttyä, sen yli kuljetaan jäätietä kouluun, harrastuksiin ja kavereille.
 • Kelirikkoaikana koululaiset kuljetaan Raasakan sillan kautta. Koulukuljetuksessa autoilua kertyy päivittäin 100 - 150 km, lukujärjestyksestä riippuen.
 • Sulan veden aikana joen yli kuljetaan veneellä, ja koululaisille on kunnan järjestämä, ilmeisesti Suomen ainoa kouluvenekuljetus.

LÄHIN SILTA ENNEN RIIPPUSILLAN VALMISTUMISTA 7,5 KM PÄÄSSÄ KYLÄLTÄ

Siltahankkeen tiedotteet aikajärjestyksessä

9.11.2020 IIN KUNNANVALTUUSTO MYÖNSI JAKKUKYLÄN RIIPPUSILLALLE LISÄMÄÄRÄRAHAN

Iin kunnanvaltuusto myönsi 9.11.2020 kokouksessa yksimielisesti rahoituksen Jakkukylän sillan muutostöihin. Muutostöihin myönnettiin kunnanhallituksen esittämä 385 300 euron investointilisämääräraha ensi vuodelle.

Kunnanvaltuusto äänesti ennen asian käsittelyä siitä, käsitelläänkö asia kunnanhallituksen esityksen mukaisesti salaisena. Asia päätettiin käsitellä salaisena äänin 16-14 (3 tyhjää, 2 poissa).

Salaista käsittelyä perusteltiin kunnan edulla, koska osapuolet ovat tehneet salaisen sopimusratkaisun kustannusten jakautumisesta. Kunnanhallitus hyväksyi aiemmin Iin kunnan, Sweco Rakennetekniikka Oy:n ja Mestek Oy:n neuvotteleman sovintoehdotuksen. Sovintoehdotuksessa osapuolet sopivat yhdessä siitä, miten sillan suunnittelutyö ja toteutus saatetaan suunnitellusti loppuu.

Riippusillan rakennustyöt keskeytettiin toukokuussa sillan rakenteissa havaittujen puutteiden takia. Nyt silta rakennetaan valmiiksi, ja käytössä sen pitäisi olla kesällä 2021.

30.10.2020 JAKKUKYLÄN RIIPPUSILLAN LISÄMÄÄRÄRAHA

Riippusillan suunnitelmiin ja rakentamiseen liittyvät haasteet havaittiin kevään 2020 aikana ja niistä johtuen rakennustyöt keskeytettiin 29.5.2020.

Toukokuun 2020 aikana Jakkukylän riippusillan suunnitelmiin tehtiin ulkopuolinen tarkastus WSP Finland Oy:n toimesta, jonka pohjalta käynnistettiin 3.6.2020 täydennyssuunnittelu. Täydennyssuunnitelmat saivat ulkopuolisen tarkastajan hyväksynnän 29.10.2020. 

Täydennyssuunnitelmasta johtuvista muutostöistä on Mestek Oy:n toimesta tehty kustannusarvio. Tämän kustannusarvion pohjalta ovat tilaaja Iin kunta, suunnittelija Sweco Rakennetekniikka Oy ja urakoitsija Mestek Oy neuvotelleet sopimusratkaisun kustannusten jakautumisesta. Lisämäärärahaesitys on Iin kunnahallituksen käsittelyssä 2.11.2020.

27.8.2020 JAKKUKYLÄN RIIPPUSILLAN RAKENTEET VAATIVAT VAHVISTAMISTA

Jakkukylän riippusillan korjaussuunnitelma on valmistumassa. Sillan rakenteita on vahvistettava huomattavasti.

- Perustuksia joudutaan joko vahvistamaan tai uusimaan. Sillassa on hyvin paljon vahvistettavia kohtia, joten puhumme arviolta useista sadoista tuhansista euroista, kertoo Iin kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen.

Riippusillan rakentaminen keskeytettiin toukokuussa ja siltasuunnitelmat annettiin ulkopuolisen tarkastajan tarkistettavaksi.

- Tarkistuksessa huomattiin, että suunnitelmassa on korjattavaa. Korjaussuunnitelma on valmistumassa niin, että se ja korjausten kustannusarvio tulee 15.9. rakennuslautakunnan käsiteltäväksi. Jokelainen kertoo.

Sillan valmistuminen tänä vuonna on hyvin epätodennäköistä. Joidenkin siltaan tarvittavien tuotteiden toimitusajat voivat jo pelkästään tuottaa ongelmia, Jokelainen sanoo.

25.5.2020 JAKKUKYLÄN RIIPPUSILLAN RAKENNUSTYÖT PYSÄHDYKSISSÄ. KESKEYTYKSEN SYYNÄ SUUNNITELMIEN TARKASTUS.

Jakkukylässä rakenteilla olevan riippusillan rakennustyöt on keskeytetty ainakin kesäkuun puoliväliin saakka. Keskeytyksen syynä ovat Iin kunnan mukaan suunnitelmissa havaitut tarkastustarpeet. Ulkopuolinen tarkastaja käy läpi hankkeen suunnitelmat ja nostaa esille asioita, joissa näkee korjattavaa. Näillä toimenpiteillä varmistetaan sillan laatua, kestävyyttä ja turvallisuutta.

Kunnan ja tarkastajan tavoitteena on, että riippusiltahankkeen suunnitelmat olisi saatu päivitettyä ja hyväksyttyä kesäkuun puoliväliin mennessä. Suunnitelmien muutoksilla on vaikutuksia sillan kustannuksiin. Vielä pystytä arvioimaan, kuinka suuria kustannusvaikutukset ovat ennen kuin on tiedossa, mitä muutoksia on työmaalle ja hankkeelle täytyy tehdä.

Ulkopuolinen tarkastaja kutsuttiin tarkastelemaan riippusiltahanketta, sillä hankkeessa oli esitetty epäilyksiä vallitsevasta suunnitelmasta. Vähimmillään vaikutukset ovat todella vähäiset, pahin skenaario aiheuttaa suuria vaikutuksia. Alkuperäinen aikataulu oli saada silta valmiiksi elokuun alkuun mennessä ja näyttää siltä, että sitä joudutaan siirtämään. Parhaimmillaan silta valmistuu tälle kesälle ja pahimmillaan valmistuminen siirtyy kuukausilla.

Jakkukylään rakennettava riippusilta ylittää Iijoen Jakun koulun kohdalla. Siitä on määrä tulla valmistuessaan Pohjois-Euroopan jänneväliltään pisin metallirakenteinen kevyen liikenteen riippusilta. Sillan kokonaispituus on 250 metriä ja jänneväli 180 metriä.

Iin kunta tiedottaa hankkeen mahdollisista aikataulu- ja kustannusmuutoksista, kun ulkopuolinen tarkastus valmistuu.

Lisätiedot: Iin kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen.
Jokelaisen haastattelu alueuutisissa, kohdasta 1:16 eteenpäin: https://areena.yle.fi/1-50519439?utm_medium=social&utm_campaign=areena-ios-share</p> 

20.4.2018 SILTAKANNEN TUKIRAKENTEET SAATIIN VALMIIKSI IIJOEN YLI

Maanantai jää historiaan päivänä, jolloin Jakkukylän riippusillan tukirakenteet saatiin rakennettua 180 metriä leveän Iijoen yli.

Sillan kansiritilät, kaideverkot, käsijohteet ja sivuharukset ovat vuorossa seuraavana sekä kansirakenteen säätö oikeaan korkeuteen, hiukan kuperaksi. 

27.3.2020 RIIPPUSILLAN NIMILAATTOJEN TOIMITTAJAKSI VALITTIIN PAASIKIVI OY

Jakkukylän kyläyhdistys keräsi riippusiltaa varten reilun 50 000 euron omarahoitusosuuden. Rahankeräys käynnistettiin kesällä 2018 järjestetyssä pyöräilytapahtumassa. Keräys toteutettiin tarjoamalla yrityksille, yhteisöille ja yksityisille ihmisille mahdollisuus ostaa nimi sillan molempiin päihin kiinnitettäviin laattoihin. 116 yksityishenkilöä, pariskuntaa tai yritystä osallistui keräykseen ja halusi ikuistaa nimensä laattaan omistaja, toivon ankkuri tai rakkautta ostikon alle. Julkinen rahankeräys suljettiin 30.6.2019.

Jakkukylän kyläyhdistys on kilpailuttanut nimilaatan toimittajat ja valinnut laattatoimittajaksi Paasikivi Oy:n. Siltaan kiinnitettävät nimilaatat on tilattu 27.3.2020.

 • laatan leveys 600 x korkeus 900 mm
 • materiaali 4 mm messinkilevy
 • nimien kirjainkorkeus n. 7,5 mm
 • kirjaintyyppi Arial
 • pintakäsittely: pohja luonnonvärinen messinki ja teksti tumma patina
 • kestolakkaus (pulverilakka)
 • laatoissa grafiittisuojakäsittely

Paljastamme laattoihin kaiverretut nimet siinä vaiheessa, kun ne asennetaan. Ohessa vedos kaiverrettavasta messinkilaatasta.

18.2.2020 YLEN AAMU JA YLE UUTISET POHJOIS-SUOMEN LÄHETYS JAKKUKYLÄSTÄ

Ylen aamun sekä Yle Uutiset Pohjois-Suomen lähetys tehtiin Jakkukylän riippusillan työmaalta tiistaina 18.2.2020. Toimittaja Risto Degerman haastatteli paikan päällä jakkukyläläisiä. Lähetykset ovat katsottavissa alla olevien linkkien kautta.

Ylen aamu TV 18.2.2020 klo. 8:12.

Yle Uutiset Pohjois-Suomi 18.2.2020 klo. 18:22.

4.2.2020 RIIPPUSILLAN PYLONIT SAAPUIVAT JA PYSTYTYS KÄYNNISTYI

Jakkukylän riippusillan 20 metriset pääkannattimien tukipylonit saapuivat Hestek Oy:ltä Joensuusta ja niiden pystytys käynnistyi joen eteläpuolella 4.2.2020 ja Jakun koulun rannassa 6.2.2020.

Pylonien pystytyksen jälkeen nostetaan pääkannattimina toimivat 52 mm:n vahvuiset teräsköydet pylonien päälle, joiden varaan kasataan siltarakenteet joen yli. Sillan rakennuttamisesta vastaa Iin kunta ja sen rakentaa oululainen Mestek Oy. Sillan metallirakenteiden kokoamisesta joen ylittäväksi sillaksi vastaa siltarakentaja Kari Lyytikäinen Ilomantsista.

Video pylonin kuljetuksesta: https://youtu.be/DF0evWRbfDE 

Video pylonin pystytyksestä joen eteläpuolella: https://youtu.be/UhC9vDPmKdA  

24.1.2020 DRONEVIDEO RIIPPUSILTATYÖMAALTA

Voit tutustua siltatyömaahan oheiselta, Hannu Lievetmursun kuvaamalta videolta: https://youtu.be/4_rGU3aGdZQ  

13.1.2020 JAKKUKYLÄN SILTAILTA

Jakkukylän koululla järjestetään keskiviikkona 22.1.2020 kello 18.00 alkaen tiedotustilaisuus sillan rakentamisesta ja tulevista vaikutuksista koululiikenteeseen.

Kunnan edustajina esittelijöinä ja kysymyksiin vastaajina ovat opetusjohtaja Tuomo Lukkari ja tekninen johtaja Janne Jokelainen.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

18.11.2019 JAKKUKYLÄN RIIPPUSILLAN RAKENTAMINEN KÄYNNISTYI

Pohjois-Euroopan pisimmän kevyen liikenteen riippusillan rakentaminen on alkanut Jakkukylässä. Sillan kiinteän maan perustustyöt aloitettiin maanantaina 18. marraskuuta. Riippusillan kokonaispituus tulee olemaan 250 metriä ja jänneväli hurjat 180 m. Jakkukylän asukkaat iloitsevat siitä, että vuosikymmeniä toivottu silta vihdoin rakennetaan.

Siltahanketta Jakkukylään on puuhattu 1950-luvulta saakka. Vuonna 1984 kylälle suunniteltiin maantiesiltaa, mutta sen rakentaminen kaatui silloisen Yli-Iin kunnan päätöksentekoon,

Rakennettava riippusilta tulee yhdistämään kylän, helpottaen ihmisten arkielämää. Lasten koulumatkaa silta lyhentää kelirikon aikana noin 15 km. Kylän vetovoima asuinpaikkana paranee, kun molemmin puolin jokea olevien liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien saavutettavuus sekä vierailut kaverien luokse helpottuvat. 

Jakkukylän riippusillan perustuksia pystytetään alkuvuoteen asti ja sillan teräsosia ryhdytään rakentamaan keväällä. Sillan arvioidaan valmistuvan kesällä 2020. Silta tulee merkittävästi lisäämään Jakkukylän ja Iin tunnettavuutta sekä matkailua.

Sillan rakennuttaa Iin kunta ja sen kustannusarvio on 850 000 euroa. Rahoituksesta Jakkukylän kyläyhdistyksen osuus on 50 000 euroa, Iin kunnan osuus noin puolet ja loput on tavoite saada avustuksena valtiolta.

6.11.2019 JAKKUKYLÄN RIIPPUSILTA ON POHJOIS-EUROOPAN PISIN

Jakkukylän kyläyhdistyksen hallitus päätti 6.11.2019 kokouksessaan muuttaa kylälle rakennettavan riippusillan markkinointinimeksi Jakkukylän riippusilta, Pohjois-Euroopan pisin.

Jakkukylän riippusiltaa pidempää kevyen liikenteen riippusiltaa ei Pohjois-Euroopaan alueelta ole löydetty. Jäykällä kannella varustettuja riipusiltarakenteisia pidempiä autosiltoja Pohjois-Euroopassa on, mutta Jakkukylän metallirakenteinen, joustavakantinen kevyen liikenteen riippusilta on tyypiltään Pohjois-Euroopan pisin.

Pohjois-Eurooppa käsittää Wikipedian mukaan Baltian ja Pohjoismaat.

Siltahankkeen valmistelu- ja rahankeräysvaiheessa käytetystä Skandinavian pisin riippusilta - nimestä haluttiin täsmällisempi. Skandinavia on käsitteenä hiukan epämääräinen. Maantieteellisesti Skandinavialla tarkoitetaan yleensä Norjan, Ruotsin ja aivan luoteisimman Suomen muodostamaa niemimaata (Skandinavian niemimaa). Laajemmin ajateltuna Skandinaviaan voidaan laskea kuuluvaksi myös Tanska ja kielisukulaisuuden perusteella myös Islanti ja jopa Fär-saaret.

Mikäli tiedossanne on Pohjois-Euroopan alueella vastaavalla rakenteella olevia pidempiä siltoja, pyydämme tiedottamaan asiasta sähköpostilla jakkukyla@gmail.com 

10.10.2019 SKANDINAVIAN VAI POHJOISEUROOPAN PISIN RIIPPUSILTA?

Onko Jakkukylään rakennettava, jänneväliltään 180-metrinen, metallirakenteinen, joustavakantinen kevyen liikenteen riippusilta peräti Pohjois-Euroopan (Pohjoismaat ja Baltia) pisin? 

Jäykällä kannella varustettuja riipusiltarakenteisia pitkiä autosiltoja Pohjois-Euroopassa on, mutta onko kyseiset määreet täyttävää kevyen liikenteen siltaa?
Mikäli sinulla on asiasta varmaa tietoa, kerro siitä jakkukyla@gmail.com, kiitos!

Skandinavia on käsitteenä hiukan epämääräinen. Maantieteellisesti Skandinavialla tarkoitetaan yleensä Norjan, Ruotsin ja aivan luoteisimman Suomen muodostamaa niemimaata (Skandinavian niemimaa). Laajemmin ajateltuna Skandinaviaan voidaan laskea kuuluvaksi myös Tanska ja kielisukulaisuuden perusteella myös Islanti ja jopa Fär-saaret.

Nykyisessä kielenkäytössä Skandinavialla tarkoitetaan yleensä Pohjoismaita, joihin kuuluu myös Suomi. Maantieteellisesti Suomesta ja Skandianaviasta käytetään yhteisnimitystä Fenno-Skandia.

Mikäli tiedossanne on Pohjois-Euroopan alueella vastaavalla rakenteella olevia pidempiä siltoja, pyydämme tiedottamaan asiasta sähköpostilla jakkukyla@gmail.com 

30.9.2019 JAKKUKYLÄÄN RAKENNETAAN SKANDINAVIAN PISIN RIIPPUSILTA

Iin kunnanvaltuusto on 30.9.2019 kokouksessaan hyväksynyt Jakkukylän riippusillan suunnitelmat sekä määrärahan muutoksen ja valinnut urakoitsijaksi oululaisen Mestek Oy:n.

Kunnanvaltuusto myönsi vuodelle 2019 sillan rakentamisen aloittamiseksi 345 000 euron ja vuodelle 2020 hankkeen loppuunsaattamiseksi 505 000 euron määrärahan.

Siltarakentaminen käynnistyy marraskuussa 2019 maatöillä ja metalliset siltarakenteet pystytetään Iijoen vapauduttua jääpeitteestä,  kesällä 2020.

Kiitämme kaikkia siltahankkeen etenemiseen monella tapaa myötävaikuttaneita tahoja sekä Iin kuntapäättäjiä jakkukyläläisille ja koko seutukunnalle tärkeästä, elinvoimaa lisäävästä ja ihmisten arkea helpottavasta päätöksestä!

Jakkukylän kyläyhdistys ry, hallitus

23.9.2019 IIN KUNNANHALLITUS HYVÄKSYI TARJOUKSEN JAKKUKYLÄN RIIPPUSILLAN RAKENTAMISEKSI 

Iin kunnanhallitus hyväksyi maanantaina 23. syyskuuta Mestek Oy:n tarjouksen riippusillan rakentamiseksi.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2019 talousarvion investointiosaan sillan rakentamisen aloittamiseksi 345 000 euron ja vuodella 2020 hankkeen loppuunsaattamiseksi 505 000 euron määrärahoja.

Ulkopuolista rahoitusta edellä mainituista summista on 275 000 euroa. Asiaa käsitellään Iin kunnanvaltuustossa 30. syyskuuta.

Asian puolesta äänestivät Risto Häkkinen (sd.), Helka Tapio (kesk.), Pekka Koskela (kesk.), Leena Tiiro (vas.), Sanna Valaja (kesk.), Veli Paakkola (kesk.) ja Johannes Tuomela (kesk.).

Vastaan äänestivät Petri Tervonen (kok.), Mika Hast (vas.) ja Oili Kaleva (kesk.).

Aini Autio (vas.) äänesti tyhjää. 

4.9.2019 ALUEHALLINTOVIRASTO ON MYÖNTÄNYT LUVAN JAKKUKYLÄN RIIPPUSILLAN RAKENTAMISEEN 

Riippusiltahanke etenee. Avin vesilupa Jakkukylän riippusillan rakentamiselle on saatu. Kiitos!

Hanke voi edetä kohti lopullista rakentamispäätöstä.
Rakentamisen tarjoukset ylittivät kustannusarvion, joten lisärahoituksen osalta tarvitaan vielä Iin kunnanhallituksen myönteinen päätös hakea kunnanvaltuustolta lisärahoitus sekä valtuuston hyväksyntä lisärahoitukselle.

Vesilupa: https://www.oulunkaari.org/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370337979601933271   

24.6.2019 RIIPPUSILLAN SUUNNITELMAT HYVÄKSYTTIIN, RAKENTAMISEN KILPAILUTUS KÄYNNISTYY 

Iin kunnanhallitus on 24.6.2019 kokouksessa hyväksynyt Jakkukylän riippusillan rakentamissuunnitelmat ja päättänyt aloittaa rakentamisen kilpailutuksen.

Iin kunnan yhdyskuntalautakunta valitsi 9.4.2019 kokouksessa riippusillan suunnittelijaksi Sweco Rakennustekniikka Oy:n. Yritys on tehnyt aiemmin myös sillan yleissuunnitelman.

Vesilupahakemus on jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle joulukuussa 2018. Odotamme vesiluvan tulevan syyskuussa 2019. Sillan rakentaminen voi alkaa kunnanvaltuuston hyväksyttyä rakentamisen tarjouksen ja päätettyä sen käynnistämisestä.

Iin kunta on avannut tarjouskilpailun Jakkukylän riippusillan rakentamisesta. Tarjoukset on jätettävä 14.8.2019 klo. 9 mennessä.

Lisätiedot ja tarjousasiakirjat on ladattavissa osoitteesta hankintailmoitukset.fi.

Lupa-asiakirjoihin voi tutustua täältä.

9.4.2019 RIIPPUSILLAN SUUNNITTELIJA VALITTIIN

Iin kunnan yhdyskuntalautakunta valitsi 9.4.2019 kokouksessaan riippusillan jatkosuunnittelijaksi Sweco Rakennustekniikka Oy:n. Yritys on tehnyt aiemmin myös sillan yleissuunnitelman. Siltasuunnitelmien valmistuttua, ne tarkistutetaan ulkopuolisella suunnittelijalla. Sen jälkeen kunnanhallitus käynnistää sillan rakennusurakan kilpailuttamisen. Tavoitteena on, että urakka olisi laskennassa kesällä 2019.

Vesilupahakemus on jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle joulukuussa 2018. Odotamme vesilupaa kesän aikana. Mikäli vesilupa saadaan ajoissa, silta valmistuu loppuvuoden 2019 aikana.

14.1.2019 IIN KUNNANHALLITUS HYVÄKSYI RIIPPUSILLAN MAANVUOKRASOPIMUKSET

Iin kunnanhallitus hyväksyi 14.1.2019 kokouksessaan Jakkukylän riippusiltaan tarvittavat maanvuokrasopimukset. Joen eteläpuolella sillan rakenteet sijoittuvat kolmelle kiinteistölle ja kulkuyhteys on neljännen kiinteistön kautta. Kunnanhallitus hyväksyi maanomistajien kanssa tehdyt vuokrasopimukset. Joen pohjoispuolella sillan rakenteet ja kulkuyhteys ovat kunnan omistamalla maalla.

Lue paikallislehti Rantapohjan juttu aiheesta alta.

8.1.2019 JAKKUKYLÄN RIIPPUSILTA SAI VALTION RAHOITUKSEN - RAHAT ON NYT KASASSA

Riippusiltahankkeen rahoitus on nyt kasassa.

Kiitos pääministeri Sipilälle avustajineen sekä liikenneministeri Bernerille valtion rahoituksesta.
Kiitos myös kaikille Iin kunnan rahoitukseen myötävaikuttaneille päättäjille sekä kaikille Teille yrityksille ja yksityisille, jotka olette tukeneet hankettamme.

Hanke siirtyy nyt lupa- ja suunnitteluvaiheeseen. Toivomme sen etenevän jouhevasti, jotta rakentaminen pääsee käyntiin tämän vuoden aikana.

Lue paikallislehti Rantapohjan juttu aiheesta. 

Lisätietoja: www.jakkukyla.fi/riippusilta  

17.12.2018 JAKKUKYLÄN RIIPPUSILTA IIN KUNNAN VUODEN 2019 TALOUSARVIOON

Iin kunnanvaltuusto hyväksyi Jakkukylän riippusilta-rahoituksen vuoden 2019 investointibudjettiin 17.12.2018 kokouksessa. Lämmin kiitos kuntapäättäjillemme!
Odotamme päätöstä valtion 40%:n rahoitusosuudesta myös lähiaikoina.

16.11.2018 JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS SAI KERÄTTYÄ RIIPPUSILTAHANKKEEN OMARAHOITUSOSUUDEN

Jakkukylän kyläyhdistys on kerännyt kylälle suunnitellun Skandinavian pisimmän kevyenliikenteen riippusillan 50 000 euron omarahoitusosuuden. Rahankeräys käynnistettiin 6. heinäkuuta järjestetyssä pyöräilytapahtumassa. Keräys toteutettiin tarjoamalla yrityksille, yhteisöille ja yksityisille ihmisille mahdollisuus ostaa nimi siltarakenteisiin kiinnitettävään Omistaja, Toivon ankkuri tai Rakkautta-laattaan. Lähes sata yksityishenkilöä tai pariskuntaa sekä 17 yritystä on osallistunut keräykseen. Keräykseen voi edelleen osallistua osoitteessa www.jakkukyla.fi/riippusilta.

Lue 16.11.2018 julkaistu lehdistötiedote ohesta.

17.10.2018 RIIPPUSILLAN RAHOITUS- JA YLEISSUUNNITELMA ESITELTIIN JAKUN KOULULLA 

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava esittelI siltahankkeen rahoitus- ja yleissuunnitelman Jakun koululla yleisölle ja lehdistölle 17.10.2018 klo.18.

Iin kunnan tilaama riippusillan yleissuunnitelma on valmistunut sekä sillan rahoituksen järjestely käynnistynyt. Yleissuunnittelussa sillan kustannusarvioksi on varmistunut n. 500 t eur.

Iijoen ylittävän Jakkukylän riippusillan jännevälin pituudeksi tulisi suunnitelan mukaan 180 metriä ja pyloonien korkeudeksi 20 metriä. Kevyelle liikenteelle suunnitellun sillan hyötyleveys olisi 1,5 metriä. Siltakansi on suunnitelman mukaan sinkittyä teräsritilää ja muut rakenteet myös sinkittyä terästä. Vapaa alikulkukorkeus tulee olemaan vähintään 3 m.

6.7.2018 järjestetyn Jakkukylä-pyöräilyn yhteydessä saimme pääministeri Sipilältä lupauksen 40%:n eu - rahoituksesta, kun Iin kunta rahoittaa 50% ja Jakkukylän kyläyhdistys hankkii 10%:n omarahoituosuuden.

Kyläyhdistyksen rahankeräys on lähtenyt hyvin liikkeelle ja yli 30 t eur vaaditusta 50 t eurosta on kasassa. Iin kunnanjohtaja esittää ensi vuoden talousarvioon siltahankkeen rahoittamisen ja valtiovallan rahoituspäätöstä odotetaan vuodenvaihteen tienoilla. Jos rahoitus ja luvat saadaan ajallaan valmiiksi, rakentaminen käynnistyy vuoden 2019 aikana. 

Jakkukylän koululaisten kuljetuskustannukset ovat Iin kunnalle 80 t eur vuodessa, joten kunnan kannalta siltainvestointi on taloudellisesti erittäin järkevä.

Lue hankkeestamme lisää alla olevista paikallislehti Rantapohjan sekä Iisanomien jutuista.

6.9.2018 SKANDINAVIAN PISIMMÄN RIIPPUSILLAN RAHOITUS ETENEE

6.9.2018 on käynnistetty pääministerin sillalle lupaaman 40%:n rahoituksen järjestämiseksi käytännön toimia, kokoustamalla asiasta erittäin hyvässä hengessä.

Kyläyhdistyksen 10%:n, eli n. 50 t euron omarahoitusosuuden keräys etenee myös hyvin. Noin 20 t eur on vielä keräämättä. Loppu 50% on tarkoitus rahoittaa Iin kunnan toimesta.

Swecon tekemä yleissuunnittelma on valmis, suunniteltu rakenne toimii ja alussa laskettu n. 0,5 milj. euron kustannusarvio pitää paikaansa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hanke etenee myötätuulessa.

Omarahoitusosuuteen tarvitsemme vielä rahaa noin 20 t eur ja siksi pyydämmekin, että tutustutte verkkokauppamme tuotteisiin, jossa voitte tukea siltahankettamme ostamalla oman tai/ja puolison tai yrityksen nimen siltarakenteisiin.

https://jakkukyla.mycashflow.fi 

Yrityksien osalta kyse on mainoksesta ja sen vuoksi verotuksessa vähennyskelpoisesta menosta.

Lisätietoja sähköpostilla jakkukyla@gmail.com 

6.7.2018 JAKKUKYLÄ-PYÖRÄILY OLI MENESTYS. RIIPPUSILTAHANKE ON NYT VAHVALLA POHJALLA!

Jakkukyläläisten haaveena on Skandinavian pisin kevyen liikenteen riippusilta Iijoen yli Jakun koulun kohdalta.

Riippusiltahankkeen vauhdittamiseksi Jakkukylän kyläyhdistys järjestI kaikille avoimen ja ilmaisen 15 km:n Jakkukylä - pyöräilyn 6. heinäkuuta 2018, klo. 17.

Pyöräilyyn osallistuvat pääministeri Juha Sipilä sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Iso kiitos valtiovallan edustajille mukana olosta. Arvostamme sitä ja sen hankkeelle tuomaa myötätuulta todella paljon!

Lämmin kiitos kaikille mukana olleille, erityiskiitos ahkeralle talkooväelle!

Pyöräily käynnistyi Jakun koululta klo.17, josta pyöräilijät siirrettiin kyläyhdistyksen järjestämällä turvallisella venekuljetuksella suunnitellun sillan paikalta Iijoen yli. Polkupyörät kuljetettiin yli kahdella kuljetuslautalla. Lähtöseremonia pidettiin joen ylityksen jälkeen, josta matka jatkui Iijoen eteläpuolta Raasakka-koskelle. Käynnissä olleet SM-tukkilaiskisojen harjoitukset olivat mukavaa seurattavaa kahvittelun lomassa.

Raasakka-koskelta matka jatkui takaisin Jakun koululle joen pohjoispuolta, jossa vietimme iltaa seurustellen, laulellen ja nauttien leirikoululaisten tarjoiluista.

Erityisen suuret kiitokset tuestanne sekä sillan perusrahoituksen lupauksesta pääministerille. Tästä on hyvä jatkaa. Skandinavian pisimmän riippusiltahankkeen toteutuminen on nyt vahvalla pohjalla.

Tavoitteemme on käytyjen keskustelujen pohjalta hankkia 10% eli n.50 t euron omarahoitusosuus yksityisen rahan keräyksellä ja loppu 0,5 milj. euron kustannusarviosta katetaan julkisin varoin.