Skandinavian pisin riippusilta 

Voit myös lahjoittaa maksamalla tilisiirron riippusiltahankkeen keräystilille FI50 5350 0220 0704 24, Iin OP, Jakkukylän kyläyhdistys ry. 

 • Kirjoita maksun lisätietoihin, minkä nimen haluat siltarakenteisiin ja mihin laattaan? Omistajaksi, Toivon ankkuri tai Rakkautta - laatta.
 • Jos et halua nimeäsi siltarakenteisiin, kerro sekin
 • Katso rahankeräysluvan tiedot sivun alareunasta.

Jakkukyläläisten haaveena on jänneväliltään Skandinavian pisin, 180 m pitkä kevyen liikenteen riippusilta Iijoen yli Jakun koulun kohdalta.

RIIPPUSILTA
 • yhdistää Iijoen molemmilla puolilla asuvat asukkaat, parantaen heidän elinoloja ja poistaen arjen esteitä
 • parantaa koulu, päivähoito- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta ja turvalisuutta
 • on ympäristöystävällinen,  vähentäen autoilua ja lisäten liikuntaa
 • lisää merkittävästi maaseutukylän asukkaiden yhteisöllisyyttä,  hyvinvointia ja kylän vetovoimaa
 • säästää Iin kunnan koulukuljetuskustannuksia n. 80 t eur vuodessa

Kylän sijainti ja elämä ilman siltaa

Jakkukylä on reilun 400 asukkaan nuorekas kylä, joka sijaitsee reilun 10 minuutin päässä Iin kuntakeskuksesta itään.
Jakkukylän asukkaat jakautuvat lähes tasan joen molemmin puolin jokea. 

 • Matkaa joen toiselle puolelle sillan kautta kiertäen on 15 km.
 • Talvella joen jäädyttyä, sen yli kuljetaan jäätietä kouluun, harrastuksiin ja kavereille.
 • Kelirikkoaikana koululaiset kuljetaan Raasakan sillan kautta. Koulukuljetuksessa autoilua kertyy päivittäin 100 - 150 km, lukujärjestyksestä riippuen.
 • Sulan veden aikana joen yli kuljetaan veneellä, ja koululaisille on kunnan järjestämä, ilmeisesti Suomen ainoa kouluvenekuljetus.

Siltahankkeen tiedotteet ja tapahtumat

JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS SAI KERÄTTYÄ RIIPPUSILTAHANKKEEN OMARAHOITUSOSUUDEN

Jakkukylän kyläyhdistys on kerännyt kylälle suunnitellun Skandinavian pisimmän kevyenliikenteen riippusillan 50 000 euron omarahoitusosuuden. Rahankeräys käynnistettiin 6. heinäkuuta järjestetyssä pyöräilytapahtumassa. Keräys toteutettiin tarjoamalla yrityksille, yhteisöille ja yksityisille ihmisille mahdollisuus ostaa nimi siltarakenteisiin kiinnitettävään Omistaja, Toivon ankkuri tai Rakkautta-laattaan. Lähes sata yksityishenkilöä tai pariskuntaa sekä 17 yritystä on osallistunut keräykseen. Keräykseen voi edelleen osallistua osoitteessa www.jakkukyla.fi/riippusilta.

Lue 16.11.2018 julkaistu lehdistötiedote ohesta.

RIIPPUSILLAN RAHOITUS- JA YLEISSUUNNITELMA ESITELTIIN JAKUN KOULULLA 17.10.2018 

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava esittelI siltahankkeen rahoitus- ja yleissuunnitelman Jakun koululla yleisölle ja lehdistölle 17.10.2018 klo.18.

Iin kunnan tilaama riippusillan yleissuunnitelma on valmistunut sekä sillan rahoituksen järjestely käynnistynyt. Yleissuunnittelussa sillan kustannusarvioksi on varmistunut n. 500 t eur.

Iijoen ylittävän Jakkukylän riippusillan jännevälin pituudeksi tulisi suunnitelan mukaan 180 metriä ja pyloonien korkeudeksi 20 metriä. Kevyelle liikenteelle suunnitellun sillan hyötyleveys olisi 1,5 metriä. Siltakansi on suunnitelman mukaan sinkittyä teräsritilää ja muut rakenteet myös sinkittyä terästä. Vapaa alikulkukorkeus tulee olemaan vähintään 3 m.

6.7.2018 järjestetyn Jakkukylä-pyöräilyn yhteydessä saimme pääministeri Sipilältä lupauksen 40%:n eu - rahoituksesta, kun Iin kunta rahoittaa 50% ja Jakkukylän kyläyhdistys hankkii 10%:n omarahoituosuuden.

Kyläyhdistyksen rahankeräys on lähtenyt hyvin liikkeelle ja yli 30 t eur vaaditusta 50 t eurosta on kasassa. Iin kunnanjohtaja esittää kunnan ensi vuoden talousarvioon siltahankkeen rahoittamista ja valtiovallan kanssa neuvottelut luvatun rahoituksen järjestämisestä etenevät hyvässä hengessä. Jos rahoitus saadaan talven aikana kasaan, toteutetaan silta vuoden 2019 aikana.

Jakkukylän koululaisten kuljetuskustannukset ovat Iin kunnalle 80 t eur vuodessa, joten kunnan kannalta siltainvestointi on taloudellisesti erittäin järkevä.

Lue hankkeestamme lisää alla olevista paikallislehti Rantapohjan sekä Iisanomien jutuista.

6.9.2018 - SKANDINAVIAN PISIMMÄN RIIPPUSILLAN RAHOITUS ETENEE

6.9.2018 on käynnistetty pääministerin sillalle lupaaman 40%:n rahoituksen järjestämiseksi käytännön toimia, kokoustamalla asiasta erittäin hyvässä hengessä.

Kyläyhdistyksen 10%:n, eli n. 50 t euron omarahoitusosuuden keräys etenee myös hyvin. Noin 20 t eur on vielä keräämättä. Loppu 50% on tarkoitus rahoittaa Iin kunnan toimesta.

Swecon tekemä yleissuunnittelma on valmis, suunniteltu rakenne toimii ja alussa laskettu n. 0,5 milj. euron kustannusarvio pitää paikaansa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hanke etenee myötätuulessa.

Omarahoitusosuuteen tarvitsemme vielä rahaa noin 20 t eur ja siksi pyydämmekin, että tutustutte verkkokauppamme tuotteisiin, jossa voitte tukea siltahankettamme ostamalla oman tai/ja puolison tai yrityksen nimen siltarakenteisiin.

https://jakkukyla.mycashflow.fi 

Yrityksien osalta kyse on mainoksesta ja sen vuoksi verotuksessa vähennyskelpoisesta menosta.

Lisätietoja sähköpostilla jakkukyla@gmail.com 

6.7.2018 - JAKKUKYLÄ-PYÖRÄILY OLI MENESTYS. RIIPPUSILTAHANKE ON NYT VAHVALLA POHJALLA!

Jakkukyläläisten haaveena on Skandinavian pisin kevyen liikenteen riippusilta Iijoen yli Jakun koulun kohdalta.

Riippusiltahankkeen vauhdittamiseksi Jakkukylän kyläyhdistys järjestI kaikille avoimen ja ilmaisen 15 km:n Jakkukylä - pyöräilyn 6. heinäkuuta 2018, klo. 17.

Pyöräilyyn osallistuvat pääministeri Juha Sipilä sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Iso kiitos valtiovallan edustajille mukana olosta. Arvostamme sitä ja sen hankkeelle tuomaa myötätuulta todella paljon!

Lämmin kiitos kaikille mukana olleille, erityiskiitos ahkeralle talkooväelle!

Pyöräily käynnistyi Jakun koululta klo.17, josta pyöräilijät siirrettiin kyläyhdistyksen järjestämällä turvallisella venekuljetuksella suunnitellun sillan paikalta Iijoen yli. Polkupyörät kuljetettiin yli kahdella kuljetuslautalla. Lähtöseremonia pidettiin joen ylityksen jälkeen, josta matka jatkui Iijoen eteläpuolta Raasakka-koskelle. Käynnissä olleet SM-tukkilaiskisojen harjoitukset olivat mukavaa seurattavaa kahvittelun lomassa.

Raasakka-koskelta matka jatkui takaisin Jakun koululle joen pohjoispuolta, jossa vietimme iltaa seurustellen, laulellen ja nauttien leirikoululaisten tarjoiluista.

Erityisen suuret kiitokset tuestanne sekä sillan perusrahoituksen lupauksesta pääministerille. Tästä on hyvä jatkaa. Skandinavian pisimmän riippusiltahankkeen toteutuminen on nyt vahvalla pohjalla.

Tavoitteemme on käytyjen keskustelujen pohjalta hankkia 10% eli n.50 t euron omarahoitusosuus yksityisen rahan keräyksellä ja loppu 0,5 milj. euron kustannusarviosta katetaan julkisin varoin.

Tue hankkeen omarahoitusosuuden keräystä kirjaamalla nimesi siltarakenteisiin verkkokaupassamme!

Voit myös lahjoittaa maksamalla tilisiirron riippusiltahankkeen keräystilille FI50 5350 0220 0704 24, Iin OP, Jakkukylän kyläyhdistys ry.

 • Kirjoita maksun lisätietoihin, minkä nimen haluat siltarakenteisiin ja mihin laattaan? Omistajaksi, Toivon ankkuri tai Rakkautta - laatta.
 • Jos et halua nimeäsi siltarakenteisiin, kerro sekin

Rahankeräyslupa ja periaatteet:

Rahankeräyslupa, numero RA/2018/383

 • keräysluvan saaja ja kerääjä: Jakkukylän kyläyhdistys ry, Ii
 • toimeenpanoaika: 13.4.2018-2.4.2020
 • toimeenpanoalue ja luvan myöntäjä: Oulun poliisilaitos
 • myöntämisajankohta: 12.4.2018

Muut rahankeräysperiaatteet

 • Siltaan kerätyt rahat käytetään täysimääräisesti sillan rakentamiseen vuoden 2025 loppuun mennessä.
 • Osallistuminen rahankeräyksiin, ei velvoita osallistujaa mihinkään.
 • Sillan omistaa ja sitä ylläpitää Iin kunta.
 • Mikäli siltahanke ei toteudu, Jakkukylän kyläyhdistys sitoutuu palauttamaan keräykseen osallistuneille heidän maksamansa rahasumman. Rahan palautusta haluavan on ilmoitettava siinä tapauksessa julkisesti kerrottuun määräaikaan mennessä Jakkukylän kyläyhdistykselle rahan palautukseen tarvittavat tiedot kirjallisesti.