Skandinavian pisin, Jakkukylän riippusilta 

Jakkukylään rakennetaan jänneväliltään Skandinavian pisin, 180 m pitkä kevyen liikenteen riippusilta. Silta valmistuu Jakun koulun kohdalle, ylittäen lähes 200 metriä leveän Iijoen. Rakentaminen käynnistyy marraskuussa 2019 maatöillä ja jatkuu metallirakenteiden pystytyksellä kevätkesällä 2020.

HAVAINNEKUVA 

PERUSTIEDOT

Silta on teräsrakenteinen, kuumasinkitty riippusilta, jossa on pystysuuntaiset, teräksiset riippuköydet ja molemmin puolin kantta vaakatasoiset haruskaapelit. Kansi on teräsrakenteinen kävelytasanteen ollessa teräsritilä. 

Riippusillan rakennuttamisesta vastaa Iin kunta ja vastaavana rakennesuunnittelijana toimii Sweco Rakennustekniikka.

TEKNISET TIEDOT 

 • Jänneväli 180 m
 • Kokonaispituus 250 m ankkureineen
 • Ankkurin etäisyys 35 m pylonista
 • Pylonien korkeus 20 m
 • Hyötyleveys 1,50 m
 • Kaidekorkeus n. 1,6 m 
 • Iijoen keskivesi 4,6 m sillan alapinnasta
HYÖDYT
 • Yhdistää Iijoen molemmilla puolilla asuvat asukkaat, parantaen heidän elinoloja ja poistaen arjen esteitä
 • Parantaa koulu-, päivähoito- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta sekä reitin turvallisuutta
 • Vähentää autoilua ja lisää liikuntaa 
 • Parantaa Jakkukylän yhteisöllisyyttä,  hyvinvointia ja vetovoimaa
 • Säästää Iin kunnan koulukuljetuskustannuksia merkittävästi, arviolta n. 80 t eur vuodessa

Kylän elämä ennen riippusiltaa

Jakkukylä on reilun 400 asukkaan nuorekas kylä, joka sijaitsee reilun 10 minuutin päässä Iin kuntakeskuksesta itään.
Jakkukylän asukkaat jakautuvat lähes tasan joen molemmin puolin jokea. 

 • Matkaa joen toiselle puolelle sillan kautta kiertäen on 15 km.
 • Talvella joen jäädyttyä, sen yli kuljetaan jäätietä kouluun, harrastuksiin ja kavereille.
 • Kelirikkoaikana koululaiset kuljetaan Raasakan sillan kautta. Koulukuljetuksessa autoilua kertyy päivittäin 100 - 150 km, lukujärjestyksestä riippuen.
 • Sulan veden aikana joen yli kuljetaan veneellä, ja koululaisille on kunnan järjestämä, ilmeisesti Suomen ainoa kouluvenekuljetus.

LÄHIN SILTA ENNEN RIIPPUSILLAN VALMISTUMISTA 7,5 KM PÄÄSSÄ KYLÄLTÄ

Siltahankkeen tiedotteet aikajärjestyksessä

10.10.2019 - SKANDINAVIAN VAI POHJOISEUROOPAN PISIN RIIPPUSILTA?

Onko Jakkukylään rakennettava, jänneväliltään 180-metrinen, metallirakenteinen, joustavakantinen kevyen liikenteen riippusilta peräti Pohjois-Euroopan (Pohjoismaat ja Baltia) pisin? 

Jäykällä kannella varustettuja riipusiltarakenteisia pitkiä autosiltoja Pohjois-Euroopassa on, mutta onko kyseiset määreet täyttävää kevyen liikenteen siltaa?
Mikäli sinulla on asiasta varmaa tietoa, kerro siitä jakkukyla@gmail.com, kiitos!

Skandinavia on käsitteenä hiukan epämääräinen. Maantieteellisesti Skandinavialla tarkoitetaan yleensä Norjan, Ruotsin ja aivan luoteisimman Suomen muodostamaa niemimaata (Skandinavian niemimaa). Laajemmin ajateltuna Skandinaviaan voidaan laskea kuuluvaksi myös Tanska ja kielisukulaisuuden perusteella myös Islanti ja jopa Fär-saaret.

Nykyisessä kielenkäytössä Skandinavialla tarkoitetaan yleensä Pohjoismaita, joihin kuuluu myös Suomi. Maantieteellisesti Suomesta ja Skandianaviasta käytetään yhteisnimitystä Fenno-Skandia.

30.9.2019 - JAKKUKYLÄÄN RAKENNETAAN SKANDINAVIAN PISIN RIIPPUSILTA

Iin kunnanvaltuusto on 30.9.2019 kokouksessaan hyväksynyt Jakkukylän riippusillan suunnitelmat sekä määrärahan muutoksen ja valinnut urakoitsijaksi oululaisen Mestek Oy:n.

Kunnanvaltuusto myönsi vuodelle 2019 sillan rakentamisen aloittamiseksi 345 000 euron ja vuodelle 2020 hankkeen loppuunsaattamiseksi 505 000 euron määrärahan.

Siltarakentaminen käynnistyy marraskuussa 2019 maatöillä ja metalliset siltarakenteet pystytetään Iijoen vapauduttua jääpeitteestä,  kesällä 2020.

Kiitämme kaikkia siltahankkeen etenemiseen monella tapaa myötävaikuttaneita tahoja sekä Iin kuntapäättäjiä jakkukyläläisille ja koko seutukunnalle tärkeästä, elinvoimaa lisäävästä ja ihmisten arkea helpottavasta päätöksestä!

Jakkukylän kyläyhdistys ry, hallitus

23.9.2019 - IIN KUNNANHALLITUS HYVÄKSYI TARJOUKSEN JAKKUKYLÄN RIIPPUSILLAN RAKENTAMISEKSI 

Iin kunnanhallitus hyväksyi maanantaina 23. syyskuuta Mestek Oy:n tarjouksen riippusillan rakentamiseksi.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2019 talousarvion investointiosaan sillan rakentamisen aloittamiseksi 345 000 euron ja vuodella 2020 hankkeen loppuunsaattamiseksi 505 000 euron määrärahoja.

Ulkopuolista rahoitusta edellä mainituista summista on 275 000 euroa. Asiaa käsitellään Iin kunnanvaltuustossa 30. syyskuuta.

Asian puolesta äänestivät Risto Häkkinen (sd.), Helka Tapio (kesk.), Pekka Koskela (kesk.), Leena Tiiro (vas.), Sanna Valaja (kesk.), Veli Paakkola (kesk.) ja Johannes Tuomela (kesk.).

Vastaan äänestivät Petri Tervonen (kok.), Mika Hast (vas.) ja Oili Kaleva (kesk.).

Aini Autio (vas.) äänesti tyhjää. 

4.9.2019 - ALUEHALLINTOVIRASTO ON MYÖNTÄNYT LUVAN JAKKUKYLÄN RIIPPUSILLAN RAKENTAMISEEN 

Riippusiltahanke etenee. Avin vesilupa Jakkukylän riippusillan rakentamiselle on saatu. Kiitos!

Hanke voi edetä kohti lopullista rakentamispäätöstä.
Rakentamisen tarjoukset ylittivät kustannusarvion, joten lisärahoituksen osalta tarvitaan vielä Iin kunnanhallituksen myönteinen päätös hakea kunnanvaltuustolta lisärahoitus sekä valtuuston hyväksyntä lisärahoitukselle.

Vesilupa: https://www.oulunkaari.org/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370337979601933271   

24.6.2019 - RIIPPUSILLAN SUUNNITELMAT HYVÄKSYTTIIN, RAKENTAMISEN KILPAILUTUS KÄYNNISTYY 

Iin kunnanhallitus on 24.6.2019 kokouksessa hyväksynyt Jakkukylän riippusillan rakentamissuunnitelmat ja päättänyt aloittaa rakentamisen kilpailutuksen.

Iin kunnan yhdyskuntalautakunta valitsi 9.4.2019 kokouksessa riippusillan suunnittelijaksi Sweco Rakennustekniikka Oy:n. Yritys on tehnyt aiemmin myös sillan yleissuunnitelman.

Vesilupahakemus on jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle joulukuussa 2018. Odotamme vesiluvan tulevan syyskuussa 2019. Sillan rakentaminen voi alkaa kunnanvaltuuston hyväksyttyä rakentamisen tarjouksen ja päätettyä sen käynnistämisestä.

Iin kunta on avannut tarjouskilpailun Jakkukylän riippusillan rakentamisesta. Tarjoukset on jätettävä 14.8.2019 klo. 9 mennessä.

Lisätiedot ja tarjousasiakirjat on ladattavissa osoitteesta hankintailmoitukset.fi.

Lupa-asiakirjoihin voi tutustua täältä.

9.4.2019 - RIIPPUSILLAN SUUNNITTELIJA VALITTIIN

Iin kunnan yhdyskuntalautakunta valitsi 9.4.2019 kokouksessaan riippusillan jatkosuunnittelijaksi Sweco Rakennustekniikka Oy:n. Yritys on tehnyt aiemmin myös sillan yleissuunnitelman. Siltasuunnitelmien valmistuttua, ne tarkistutetaan ulkopuolisella suunnittelijalla. Sen jälkeen kunnanhallitus käynnistää sillan rakennusurakan kilpailuttamisen. Tavoitteena on, että urakka olisi laskennassa kesällä 2019.

Vesilupahakemus on jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle joulukuussa 2018. Odotamme vesilupaa kesän aikana. Mikäli vesilupa saadaan ajoissa, silta valmistuu loppuvuoden 2019 aikana.

14.1.2019 - IIN KUNNANHALLITUS HYVÄKSYI RIIPPUSILLAN MAANVUOKRASOPIMUKSET

Iin kunnanhallitus hyväksyi 14.1.2019 kokouksessaan Jakkukylän riippusiltaan tarvittavat maanvuokrasopimukset. Joen eteläpuolella sillan rakenteet sijoittuvat kolmelle kiinteistölle ja kulkuyhteys on neljännen kiinteistön kautta. Kunnanhallitus hyväksyi maanomistajien kanssa tehdyt vuokrasopimukset. Joen pohjoispuolella sillan rakenteet ja kulkuyhteys ovat kunnan omistamalla maalla.

Lue paikallislehti Rantapohjan juttu aiheesta alta.

8.1.2019 - JAKKUKYLÄN RIIPPUSILTA SAI VALTION RAHOITUKSEN - RAHAT ON NYT KASASSA

Riippusiltahankkeen rahoitus on nyt kasassa.

Kiitos pääministeri Sipilälle avustajineen sekä liikenneministeri Bernerille valtion rahoituksesta.
Kiitos myös kaikille Iin kunnan rahoitukseen myötävaikuttaneille päättäjille sekä kaikille Teille yrityksille ja yksityisille, jotka olette tukeneet hankettamme.

Hanke siirtyy nyt lupa- ja suunnitteluvaiheeseen. Toivomme sen etenevän jouhevasti, jotta rakentaminen pääsee käyntiin tämän vuoden aikana.

Lue paikallislehti Rantapohjan juttu aiheesta. 

Lisätietoja: www.jakkukyla.fi/riippusilta  

17.12.2018 - JAKKUKYLÄN RIIPPUSILTA IIN KUNNAN VUODEN 2019 TALOUSARVIOON

Iin kunnanvaltuusto hyväksyi Jakkukylän riippusilta-rahoituksen vuoden 2019 investointibudjettiin 17.12.2018 kokouksessa. Lämmin kiitos kuntapäättäjillemme!
Odotamme päätöstä valtion 40%:n rahoitusosuudesta myös lähiaikoina.

16.11.2018 - JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS SAI KERÄTTYÄ RIIPPUSILTAHANKKEEN OMARAHOITUSOSUUDEN

Jakkukylän kyläyhdistys on kerännyt kylälle suunnitellun Skandinavian pisimmän kevyenliikenteen riippusillan 50 000 euron omarahoitusosuuden. Rahankeräys käynnistettiin 6. heinäkuuta järjestetyssä pyöräilytapahtumassa. Keräys toteutettiin tarjoamalla yrityksille, yhteisöille ja yksityisille ihmisille mahdollisuus ostaa nimi siltarakenteisiin kiinnitettävään Omistaja, Toivon ankkuri tai Rakkautta-laattaan. Lähes sata yksityishenkilöä tai pariskuntaa sekä 17 yritystä on osallistunut keräykseen. Keräykseen voi edelleen osallistua osoitteessa www.jakkukyla.fi/riippusilta.

Lue 16.11.2018 julkaistu lehdistötiedote ohesta.

17.10.2018 - RIIPPUSILLAN RAHOITUS- JA YLEISSUUNNITELMA ESITELTIIN JAKUN KOULULLA 

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava esittelI siltahankkeen rahoitus- ja yleissuunnitelman Jakun koululla yleisölle ja lehdistölle 17.10.2018 klo.18.

Iin kunnan tilaama riippusillan yleissuunnitelma on valmistunut sekä sillan rahoituksen järjestely käynnistynyt. Yleissuunnittelussa sillan kustannusarvioksi on varmistunut n. 500 t eur.

Iijoen ylittävän Jakkukylän riippusillan jännevälin pituudeksi tulisi suunnitelan mukaan 180 metriä ja pyloonien korkeudeksi 20 metriä. Kevyelle liikenteelle suunnitellun sillan hyötyleveys olisi 1,5 metriä. Siltakansi on suunnitelman mukaan sinkittyä teräsritilää ja muut rakenteet myös sinkittyä terästä. Vapaa alikulkukorkeus tulee olemaan vähintään 3 m.

6.7.2018 järjestetyn Jakkukylä-pyöräilyn yhteydessä saimme pääministeri Sipilältä lupauksen 40%:n eu - rahoituksesta, kun Iin kunta rahoittaa 50% ja Jakkukylän kyläyhdistys hankkii 10%:n omarahoituosuuden.

Kyläyhdistyksen rahankeräys on lähtenyt hyvin liikkeelle ja yli 30 t eur vaaditusta 50 t eurosta on kasassa. Iin kunnanjohtaja esittää ensi vuoden talousarvioon siltahankkeen rahoittamisen ja valtiovallan rahoituspäätöstä odotetaan vuodenvaihteen tienoilla. Jos rahoitus ja luvat saadaan ajallaan valmiiksi, rakentaminen käynnistyy vuoden 2019 aikana. 

Jakkukylän koululaisten kuljetuskustannukset ovat Iin kunnalle 80 t eur vuodessa, joten kunnan kannalta siltainvestointi on taloudellisesti erittäin järkevä.

Lue hankkeestamme lisää alla olevista paikallislehti Rantapohjan sekä Iisanomien jutuista.

6.9.2018 - SKANDINAVIAN PISIMMÄN RIIPPUSILLAN RAHOITUS ETENEE

6.9.2018 on käynnistetty pääministerin sillalle lupaaman 40%:n rahoituksen järjestämiseksi käytännön toimia, kokoustamalla asiasta erittäin hyvässä hengessä.

Kyläyhdistyksen 10%:n, eli n. 50 t euron omarahoitusosuuden keräys etenee myös hyvin. Noin 20 t eur on vielä keräämättä. Loppu 50% on tarkoitus rahoittaa Iin kunnan toimesta.

Swecon tekemä yleissuunnittelma on valmis, suunniteltu rakenne toimii ja alussa laskettu n. 0,5 milj. euron kustannusarvio pitää paikaansa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hanke etenee myötätuulessa.

Omarahoitusosuuteen tarvitsemme vielä rahaa noin 20 t eur ja siksi pyydämmekin, että tutustutte verkkokauppamme tuotteisiin, jossa voitte tukea siltahankettamme ostamalla oman tai/ja puolison tai yrityksen nimen siltarakenteisiin.

https://jakkukyla.mycashflow.fi 

Yrityksien osalta kyse on mainoksesta ja sen vuoksi verotuksessa vähennyskelpoisesta menosta.

Lisätietoja sähköpostilla jakkukyla@gmail.com 

6.7.2018 - JAKKUKYLÄ-PYÖRÄILY OLI MENESTYS. RIIPPUSILTAHANKE ON NYT VAHVALLA POHJALLA!

Jakkukyläläisten haaveena on Skandinavian pisin kevyen liikenteen riippusilta Iijoen yli Jakun koulun kohdalta.

Riippusiltahankkeen vauhdittamiseksi Jakkukylän kyläyhdistys järjestI kaikille avoimen ja ilmaisen 15 km:n Jakkukylä - pyöräilyn 6. heinäkuuta 2018, klo. 17.

Pyöräilyyn osallistuvat pääministeri Juha Sipilä sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Iso kiitos valtiovallan edustajille mukana olosta. Arvostamme sitä ja sen hankkeelle tuomaa myötätuulta todella paljon!

Lämmin kiitos kaikille mukana olleille, erityiskiitos ahkeralle talkooväelle!

Pyöräily käynnistyi Jakun koululta klo.17, josta pyöräilijät siirrettiin kyläyhdistyksen järjestämällä turvallisella venekuljetuksella suunnitellun sillan paikalta Iijoen yli. Polkupyörät kuljetettiin yli kahdella kuljetuslautalla. Lähtöseremonia pidettiin joen ylityksen jälkeen, josta matka jatkui Iijoen eteläpuolta Raasakka-koskelle. Käynnissä olleet SM-tukkilaiskisojen harjoitukset olivat mukavaa seurattavaa kahvittelun lomassa.

Raasakka-koskelta matka jatkui takaisin Jakun koululle joen pohjoispuolta, jossa vietimme iltaa seurustellen, laulellen ja nauttien leirikoululaisten tarjoiluista.

Erityisen suuret kiitokset tuestanne sekä sillan perusrahoituksen lupauksesta pääministerille. Tästä on hyvä jatkaa. Skandinavian pisimmän riippusiltahankkeen toteutuminen on nyt vahvalla pohjalla.

Tavoitteemme on käytyjen keskustelujen pohjalta hankkia 10% eli n.50 t euron omarahoitusosuus yksityisen rahan keräyksellä ja loppu 0,5 milj. euron kustannusarviosta katetaan julkisin varoin.

Tue hankkeen omarahoitusosuuden keräystä kirjaamalla nimesi siltarakenteisiin verkkokaupassamme!

Voit myös lahjoittaa maksamalla tilisiirron riippusiltahankkeen keräystilille FI50 5350 0220 0704 24, Iin OP, Jakkukylän kyläyhdistys ry.

 • Kirjoita maksun lisätietoihin, minkä nimen haluat siltarakenteisiin ja mihin laattaan? Omistajaksi, Toivon ankkuri tai Rakkautta - laatta.
 • Jos et halua nimeäsi siltarakenteisiin, kerro sekin

Riippusiltahankkeen rahankeräyslupa ja periaatteet:

Rahankeräyslupa, numero RA/2018/383

 • keräysluvan saaja ja kerääjä: Jakkukylän kyläyhdistys ry, Ii
 • toimeenpanoaika: 13.4.2018-2.4.2020
 • toimeenpanoalue ja luvan myöntäjä: Oulun poliisilaitos
 • myöntämisajankohta: 12.4.2018

Muut rahankeräysperiaatteet

 • Siltaan kerätyt rahat käytetään täysimääräisesti sillan rakentamiseen vuoden 2025 loppuun mennessä. 
 • Riippusiltahankkeen rahankeräystili: FI50 5350 0220 0704 24, Jakkukylän kyläyhdistys ry.
 • Osallistuminen rahankeräyksiin, ei velvoita osallistujaa mihinkään.
 • Sillan omistaa ja sitä ylläpitää Iin kunta.
 • Mikäli siltahanke ei toteudu, Jakkukylän kyläyhdistys sitoutuu palauttamaan keräykseen osallistuneille heidän maksamansa rahasumman. Rahan palautusta haluavan on ilmoitettava siinä tapauksessa julkisesti kerrottuun määräaikaan mennessä Jakkukylän kyläyhdistykselle rahan palautukseen tarvittavat tiedot kirjallisesti.