Skandinavian pisin riippusilta 

Voit myös lahjoittaa maksamalla tilisiirron riippusiltahankkeen keräystilille FI50 5350 0220 0704 24, Iin OP, Jakkukylän kyläyhdistys ry.

 • Kirjoita maksun lisätietoihin, minkä nimen haluat siltarakenteisiin ja mihin laattaan? Omistajaksi, Toivon ankkuri tai Rakkautta - laatta.
 • Jos et halua nimeäsi siltarakenteisiin, kerro sekin

Jakkukyläläisten haaveena on jänneväliltään Skandinavian pisin, 200 m pitkä kevyen liikenteen riippusilta Iijoen yli Jakun koulun kohdalta.

RIIPPUSILTA
 • yhdistää Iijoen molemmilla puolilla asuvat asukkaat, parantaen heidän elinoloja ja poistaen arjen esteitä
 • parantaa koulu, päivähoito- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta ja turvalisuutta
 • on ympäristöystävällinen,  vähentäen autoilua ja lisäten liikuntaa
 • lisää merkittävästi maaseutukylän asukkaiden yhteisöllisyyttä,  hyvinvointia ja kylän vetovoimaa
 • säästää Iin kunnan koulukuljetuskustannuksia n. 35 t eur vuodessa

Kylän sijainti ja elämä ilman siltaa

Jakkukylä on reilun 400 asukkaan nuorekas kylä, joka sijaitsee reilun 10 minuutin päässä Iin kuntakeskuksesta itään.
Jakkukylän asukkaat jakautuvat lähes tasan joen molemmin puolin jokea. 

 • Matkaa joen toiselle puolelle sillan kautta kiertäen on 15 km.
 • Talvella joen jäädyttyä, sen yli kuljetaan jäätietä kouluun, harrastuksiin ja kavereille.
 • Kelirikkoaikana koululaiset kuljetaan Raasakan sillan kautta. Koulukuljetuksessa autoilua kertyy päivittäin 100 - 150 km, lukujärjestyksestä riippuen.
 • Sulan veden aikana joen yli kuljetaan veneellä, ja koululaisille on kunnan järjestämä, ilmeisesti Suomen ainoa kouluvenekuljetus.

Sillan rahoitus ja tapahtumat

KUSTANNUSARVIO JA SUUNNITTELU

Riippusiltahankkeen alustava kustannusarvio on vain 0,5 milj. eur. 

Iin kunta on käynnistynyt sillan yleissuunnittelun toukokuussa 2018. Suunnitelman tekijäksi on vaittu Sweco Rakennustekniikka Oy. Maaperätutkimukset sillan rakennuspaikalla on jo tehty ja tutkimusten mukaan maaperä soveltuu erittäin hyvin siltarakentamiseen. 

Yleissuunnitelma valmistuu syksyllä 2018, jonka myötä sillan rakennetyyppi ja kustannusarvio täsmentyvät.

Jakkukylän kyläyhdistys käynnisti yksityisen rahan keräämisen siltahankkeelle Jakkukylä-pyöräilytapahtumalla 6.7.2018. Tapahtumalla vauhditettiin siltahankkeen rahoituksen toteutumista. Iin kunta on siltahankkeen omistaja ja tulee rahoittamaan merkittävän osan sillan kustannuksista, koska silta säästää kunnan kuljetuskustannuksia 35 t eur vuodessa.

JAKKUKYLÄ-PYÖRÄILY OLI MENESTYS - RIIPPUSILTAHANKE ON NYT VAHVALLA POHJALLA!

Jakkukyläläisten haaveena on Skandinavian pisin kevyen liikenteen riippusilta Iijoen yli Jakun koulun kohdalta.

Riippusiltahankkeen vauhdittamiseksi Jakkukylän kyläyhdistys järjestI kaikille avoimen ja ilmaisen 15 km:n Jakkukylä - pyöräilyn 6. heinäkuuta 2018, klo. 17.

Pyöräilyyn osallistuvat pääministeri Juha Sipilä sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Iso kiitos valtiovallan edustajille mukana olosta. Arvostamme sitä ja sen hankkeelle tuomaa myötätuulta todella paljon!

Lämmin kiitos kaikille mukana olleille, erityiskiitos ahkeralle talkooväelle!

Pyöräily käynnistyi Jakun koululta klo.17, josta pyöräilijät siirrettiin kyläyhdistyksen järjestämällä turvallisella venekuljetuksella suunnitellun sillan paikalta Iijoen yli. Polkupyörät kuljetettiin yli kahdella kuljetuslautalla. Lähtöseremonia pidettiin joen ylityksen jälkeen, josta matka jatkui Iijoen eteläpuolta Raasakka-koskelle. Käynnissä olleet SM-tukkilaiskisojen harjoitukset olivat mukavaa seurattavaa kahvittelun lomassa.

Raasakka-koskelta matka jatkui takaisin Jakun koululle joen pohjoispuolta, jossa vietimme iltaa seurustellen, laulellen ja nauttien leirikoululaisten tarjoiluista.

Erityisen suuret kiitokset tuestanne sekä sillan perusrahoituksen lupauksesta pääministerille. Tästä on hyvä jatkaa. Skandinavian pisimmän riippusiltahankkeen toteutuminen on nyt vahvalla pohjalla.

Tavoitteemme on käytyjen keskustelujen pohjalta hankkia 10% eli n.50 t euron omarahoitusosuus yksityisen rahan keräyksellä ja loppu 0,5 milj. euron kustannusarviosta katetaan julkisin varoin.

Tue hankkeen omarahoitusosuuden keräystä kirjaamalla nimesi siltarakenteisiin verkkokaupassamme!

Voit myös lahjoittaa maksamalla tilisiirron riippusiltahankkeen keräystilille FI50 5350 0220 0704 24, Iin OP, Jakkukylän kyläyhdistys ry.

 • Kirjoita maksun lisätietoihin, minkä nimen haluat siltarakenteisiin ja mihin laattaan? Omistajaksi, Toivon ankkuri tai Rakkautta - laatta.
 • Jos et halua nimeäsi siltarakenteisiin, kerro sekin