Porin historia

Porin neidin kiehtova tarina

Eva Hindström - Porin neiti

Eva Hindströmin (19.4.1888 - 30.6.1966) isä oli nimeltään Richard Hindström (s. 23.2.1849, k.29.9.1912). Hänen sukunsa oli lähtöisin Ulvilasta. Suvulla oli alun perin suomalainen sukunimi mutta se oli 1800-luvulla vaihdettu ruotsalaiseksi. Richard oli opiskellut rakennusinsinööriksi Tukholman teknisessä korkeakoulussa.

Richardin ensimmäinen puoliso oli Edla, joka oli syntynyt 18.11.1854. Heidän avioliitostaan syntyi Anna-tytär 17.5.1883 mutta Edla kuoli jo seuraavana vuonna eli 10.3.1884.

Richard avioitui Adele Falckin, joka oli syntynyt 6.8.1859, kanssa ja tästä avioliitosta syntyivät tytär Eva (19.4.1888) ja poika Helge (28.4.1889). Perhe asui Helsingissä lapsien syntyessä.

Richard keksi menetelmän tehdä kellarien ym. maanalaisten tilojen vesieristyksiä bitumilla. Richard ajatteli, että Pietarissa olisi hyvät markkinat sellaisten vesieristysten tekemiseen. Niinpä hän muutti v. 1895 Pietariin alkaen tehdä näitä töitä siellä. Vuoden työskentely Pietarissa sai hänet vakuuttuneeksi, että siellä tällaisia urakoita riittäisi ja niinpä koko perhe Annaa lukuun ottamatta muutti Pietariin 1896. Annan koulunkäynti oli nimittäin jo alkanut ja hän jäi asumaan sukulaisten luo Turkuun jatkaen koulunkäyntiään siellä.

Eva ja Helge aloittivat koulunkäyntinsä Pietarissa. Eva kävi koulua saksankielisessä tyttökoulussa ja Helge vastaavanlaisessa pojille tarkoitetussa koulussa. Lapset olivat Pietarissa varsinaisessa kielikylvyssä, kun kotona puhuttiin ruotsia, mutta koulussa opiskeltiin englantia, saksaa, ranskaa ja venäjää.

Helge lähti syksyllä 1908 opiskelemaan sähkötekniikkaa Karlsruheen Saksaan. Evan jatko-opintojen laadusta ja paikasta ei sen sijaan ole tietoa. Se tieto Helgen muistelmista löytyy, että Eva oleskeli vuosina 1907-1908 Pariisissa yhdessä ystävänsä Greta Runebergin kanssa. Ei ole tarkempaa tietoa, olivatko he siellä opiskelemassa vai töissä.

Helgen ja Evan isä Richard muutti 1911 takaisin Suomeen. Hän oli sairastunut vakavasti ja kuoli 29.9.1912.

Evan jatko-opinnoista ei ole tietoa mutta ilmeisesti hän opiskeli kaupallisia aineita päätyen pankkialalle. Eva oli Privat Bankenin palveluksessa Helsingissä 1920-luvun alussa. Kun pankki meni konkurssiin 1921, Eva palkattiin Oy Maalismaa Ab:n palvelukseen keväällä 1922. Eva oli tullut tutuksi Maalismaa-yhtiön johtajien kanssa, nämähän pitivät yhtiökokouksia Privatbankenin tiloissa.

Eva oli Torsten ja Karin Anderssonin perhetuttu jo ennen Maalismaa-yhtiön aikaa. Eva vieraili Anderssonin perheen luona ja antoi perheen pojille Axelille ja Erikille tukiopetusta kielissä.

Kun Maalismaa-yhtiön konttori sijoitettiin Jakkukylän Räihänniemelle Porilan tilalle, piti sinne Evan muuttaa huhtikuussa 1922. Yhtiön kirjanpidosta nimittäin löytyy toukokuulta 1922 kulukirjaus Evan muuttokuorman tuomisesta. Ensimmäisen, yhtiön kirjanpitoon kirjatun palkan Eva sai huhtikuulta 1922, tosin vielä vain osasta kuukautta.

Pori 1 - Porin kartano ennen purkamista
Pori 1 - Porin kartano ennen purkamista

Eva työskenteli Porilla pääasiassa yhtiön konttoristina ja kielenkääntäjänä. Eva oli palkattu työsuhteeseen molemminpuolisella 3 kuukauden irtisanomisajalla. Eva teki töitä ilmeisen uutterasti, sillä toukokuulta 1928 päivätystä kirjeestä käy ilmi, ettei Eva 6 vuoden palvelusaikanaan ollut pitänyt kuin 3 kesälomaa. Hyvästä työsuorituksesta kertoo myös, että joulukuussa 1923 ja joulukuussa 1924 Eva sai 3000 mk:n ylimääräisen palkkion. Toukokuusta 1922 alkaen Evan palkka oli ollut 2000 mk/kk mutta syyskuusta 1924 alkaen se oli 2500 mk/kk. Sellaisena palkka pysyikin sitten työsuhteen päättymiseen saakka eli vuoden 1928 loppuun. Eva olikin kirjanpidon mukaan viimeinen henkilö, joka nosti Maalismaa-yhtiöstä palkkaa sen toiminnan päättyessä.

Palkkoja vertaillessa näkee, että Evan osaamista arvostettiin. Esimerkiksi yhtiössä Jahvet Korven palkka oli 1600 mk/kk ja yleismies Eemeli Jurvakaisen palkka oli 1300 mk/kk.

Keväällä 1928 Maalismaa-yhtiön pääomistaja De Anciens Establishment de Nayer pyysi Evaa tulemaan heidän palvelukseensa Belgiaan, mutta Andersson ilmoitti heille kirjeellä, että Eva haluaa mieluummin asua maalla.

Maalismaa-yhtiön toimitusjohtaja T. B. Andersson oli vuoden 1927 lopussa ilmoittanut perheensä ja Eva Hindströmin muuttaneen Helsinkiin. Ei ole selvinnyt, milloin hän palasi Porille. On olemassa pari kirjettä vuodelta 1928, joista voisi päätellä Evan palanneen Porille jo kyseisen vuoden aikana. Mutta 1930-luvun alussa hän Porilla kuitenkin taas asui.

Kun Torsten Bore Andersson oli yllättäen kuollut umpisuolen leikkaukseen huhtikuussa 1932, pidettiin Porilla Anderssonin kuolinpesän perunkirjoitus kesäkuussa 1932 ja siinä Eva toimi perunkirjoituksen laatijana.

Anderssonin kuoltua Eva jatkoi kettutarhan pitämistä yhtiökumppaniensa Elis Hägglundin, Helge Hindströmin ja Karin Anderssonin kanssa. Tarhan toiminnan käytännön pyörittämisestä vastasi Eva ja muut mainitut henkilöt olivat vain yhtiön osakkaina.

Kettutarhan toiminta loppui ilmeisesti sotien aikana mutta eläinrakkaana ihmisenä Eva halusi jatkaa niiden kanssa elämistä. Niinpä hän kettujen jälkeen piti lampaita ja hevosesta hän ei luopunut vasta kun lähtiessään Porilta.

Ei ole tarkkaa tietoa, milloin Eva lähti viimeisen kerran Porilta, luultavasti toukokuussa 1964. Eva jouduttiin silloin viemään Ouluun sairaalahoitoon, kun hän oli toistamiseen loukkaantunut hevosen pillastumisen seurauksena.

Eva haettiin joskus myöhemmin samana vuonna veljensä Helgen luokse Kauniaisiin, jossa hän vietti elämänsä loppuajat.

Tiistaina 6.3.1966 Evalle tuli ensimmäinen aivoverenvuoto, mutta siitä hän toipui kohtuullisesti 4 päivän vuodelevolla. Mutta 15.3.1966 Eva löydettiin tajuttomana sängystään, josta hän sitten vielä vierähti lattialle. Hänet nostettiin tajuttomana ylös sänkyyn. Eva ei enää reagoinut lääkärin antamaan pistokseen ja hänet vietiin ambulanssilla lääkäriasemalle. Hän ei puhunut mitään ja hänen oikea puolensa oli halvaantunut.

Eva makasi tajuttomana sairaalassa aina kuolemaansa 30.6.1966 saakka. Hänet haudattiin Hietaniemen hautausmaalle uudelle puolelle. Hauta sijaitsee korttelissa 18, linjalla 15, haudan numero on 42. Samaan hautaan on haudattu myös Evan vuonna 1967 kuollut Helge-veli ja heidän vanhempansa ja sisarpuolensa Anna.

Porin rakennusten sijainti
Porin rakennusten sijainti
Pori 1 - pohjakuvat
Pori 1 - pohjakuvat

Tämän yhteenvedon on kirjoittanut Jarmo Alasiurua