Jakkukylän

kyläyhdistys ry

LIITY JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY:N JÄSENEKSI

TÄYTÄ ALLA OLEVAAN JÄSENHAKEMUKSEEN TIETOSI JA MAKSA JÄSENMAKSU YHDISTYKSEMME TILILLE: 

FI23 5350 0220 0292 97 (Op, Ii)

Lähetämme kyläyhdistystä ja Jakkukylää koskevaa tietoa Jakkukylän kyläyhdistys ry:n jäsenille ilmoittamaanne sähköpostiin. 

Jakkukylän kyläyhdistys ry ei luovuta jäsenrekisterin tietoja eteenpäin.

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

JÄSENHAKEMUS

Liittyessäni Jakkukylän kyläyhdistys ry:n jäseneksi, sitoudun ilmoittamaan henkilötietojeni muutoksesta viipymättä sähköpostilla jakkukyla@gmail.com

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n rekisteriseloste

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n tietosuojaseloste riippusiltahankkeen rahankeräykseen


LAHJOITUS

HALUATKO LAHJOITTAA RAHAA KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAAN, JAKKUKYLÄN PALVELUIDEN JA ASUKKAIDEN VIIHTYVYYDEN LISÄÄMISEKSI?

LAHJOITUKSESI VOIT MAKSAA KYLÄYHDISTYKSEN TILILLE

FI23 5350 0220 0292 97 (Op, Ii)

Tutustu kylämme toimintaan ja kehittämishankkeisiin.

Lisätietoja: jakkukyla@gmail.com

Olemme kiitollisia lahjoituksista!

LAHJOITTAJAN TIEDOT

TIETOJA KYLÄYHDISTYKSESTÄ

Perustiedot

 • Osoite: Jakkukylän kyläyhdistys ry 

  C/O Maarit Sippola, Uitonniementie 40, 91210 Jakkukylä

 • Sähköposti: jakkukyla@gmail.com

 • Yhdistysrekisteri, rek.nro: 192.326 
 • Y-tunnus: 2571135-1
 • Tilinumero: FI23 5350 0220 0292 97 (Op, Ii)

Jäsenmaksu 

 • Varsinainen jäsen 10 €/henk/v, äänioikeus
 • Kannatusjäsen 20 €/henk/v, ei äänioikeutta
 • Yritys- ja yhteisöjäsen 65 €/v, ei äänioikeutta, sis. näkyvyyden Jakkukylän kyläyhdistys ry:n nettisivuilla.

Jakkukylän kyläyhdistyksen syyskokous päätti 26.11.2018 yllä olevat, vuoden 2019 jäsenmaksujen summat.

Jäsenmaksun voi maksaa suoraan yllä mainitulle pankkitilille 31.1.2019 mennessä tai tulostamalla alla olevan laskun maksuasi varten. Muista mainita maksun viestikentässä jäsenen nimi.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • valvoa Jakkukylän asukkaiden yleisiä ja yhteisiä etuja
 • edistää ja kehittää Jakkukylän asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta
 • ottaa kantaa Jakkukylää koskevissa kysymyksissä
 • edistää Jakkukylän elinkelpoisuutta ja toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä
 • edistää ja kehittää asukkaiden viihtyvyyttä, palveluita sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • osallistuu Jakkukylää koskevaan suunnitteluun ja suunnitelmien toteuttamiseen
 • tekee yhteistyötä muiden yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin ja muihin organisaatioihin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi sekä pyrkii vaikuttamaan Jakkukylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa
 • ylläpitää yhteyksiä kunnan sekä muiden vaikuttavien tahojen hallintoelimiin, luottamus- ja toimihenkilöihin
 • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu-, koulutus-, tiedotus- ja huvitilaisuuksia
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja ja hankkia julkisia ja yksityisiä avustuksia. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräystä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kyläyhdistyksen hallituksen kokouspöytäkirjat

Kyläyhdistyksen yleisen kokouksen pöytäkirjat

Kyläyhdistyksen vuosikertomus


Pääsivut