Ladut ja luistelualueet

Jakkukylän hiihtolatujen ja jääkikekkokentän kunnostuksen tiedotuskanava

Jakun koulun kuntorata ja jääkiekkokenttä

LUISTELUALUEET KUNNOSTETTU / 8.3.2021

LATU KUNNOSTETTU / 28.4.2021 Räihänniementien pohjoispuoli, vain luistelu.

Purusaaren lenkki ja yhdyslatu

Lähtöpaikan osoite: Räihänniementie 93-113, Jakkukylä / Jakun koulun kuntoradalta haarautuu myös yhdysreitti Purusaareen.

3,5 km luistelu- ja perinteinen hiihtolatu  

Ladun  talvikunnostuksesta vastaa Jakkukylän kyläyhdistys

KUNNOSTETTU / 28.4.2021 Jakun koulun ladulta lähtevä suora, vain luistelu

Eteläpuolen valaistu kuntorata

Lähtöpaikan osoite: Maalismaantie 1002, Jakkukylä.

3,5 km luistelu- ja perinteinen hiihtolatu

Ladun talvikunnostuksesta vastaa Jakkukylän kyläyhdistys

KUNNOSTETTU / 9.4.2021

Impivaaran reitti

Lähtöpaikan osoite: Maalismaantie 1002, Jakkukylä. Huom! Impivaaran reitti erkanee Eteläpuolen kuntoradasta oikealle noin 300 m päässä lähtöpaikasta.10 km edestakaisin, luistelu- ja perinteinen hiihtolatuLadun talvikunnostuksesta vastaa Jakkukylän kyläyhdistys.


KUNNOSTETTU / 9.4.2021

Aurinkolatu

Aurinkolatu Jakkusuvannolta Laukansuvannolle avataan olosuhteiden salliessa.

5 km luistelu- ja perinteinen hiihtolatu

Lähtöpaikan osoite: Jakuntie 85, Jakkukylä / Jakun koulun ranta.

KUNNOSTETTU / pvm