Ladut ja luistelualueet

Jakkukylän hiihtolatujen ja jääkikekkokentän kunnostuksen tiedotuskanava

Jakun koulun kuntorata ja jääkiekkokenttä

Liikuntapaikan osoite: Jakuntie 85, Jakkukylä.

3,5 km luistelu- ja perinteinen hiihtolatu sekä jääkiekkokaukalo ja luistelualue. 

Ladun ja jääkiekkokentän talvikunnostuksesta vastaa Iin kunta.

LUISTELUALUEET KUNNOSTETTU / 24.3.2023
LATU KUNNOSTETTU /8.4.2023.

Purusaaren lenkki ja yhdyslatu

Lähtöpaikan osoite: Räihänniementie 93-113, Jakkukylä / Jakun koulun kuntoradalta haarautuu myös yhdysreitti Purusaareen.

3,5 km luistelu- ja perinteinen hiihtolatu  

Ladun  talvikunnostuksesta vastaa Jakkukylän kyläyhdistys

KUNNOSTETTU /8.4.2023. 

Eteläpuolen valaistu kuntorata

Lähtöpaikan osoite: Maalismaantie 1002, Jakkukylä.

3,5 km luistelu- ja perinteinen hiihtolatu

Ladun talvikunnostuksesta vastaa Jakkukylän kyläyhdistys

KUNNOSTETTU / 6.4.2023. 

Impivaaran reitti

Lähtöpaikan osoite: Maalismaantie 1002, Jakkukylä. Huom! Impivaaran reitti erkanee Eteläpuolen kuntoradasta oikealle noin 300 m päässä lähtöpaikasta.10 km edestakaisin, luistelu- ja perinteinen hiihtolatu

Ladun talvikunnostuksesta vastaa Jakkukylän kyläyhdistys.

KUNNOSTETTU / 6.4.2023

Aurinkolatu

Aurinkolatu Jakkusuvannolta Laukansuvannolle avataan olosuhteiden salliessa.

5 km luistelu- ja perinteinen hiihtolatu

Lähtöpaikan osoite: Jakuntie 85, Jakkukylä / Jakun koulun ranta.

Ladun talvikunnostuksesta vastaa Jakkukylän kyläyhdistys

KUNNOSTETTU / 1.4.2023