Ajankohtaista

.

VALITTAJAN VAATIMUS TOIMEENPANOKIELLOSTA HYLÄTTIIN HALLINTO-OIKEUDESSA

19.1.2021 saatiin Hallinto-oikeuden välipäätös. Valittajan hakemus toimeenpanoa koskevasta kiellosta hylättiin, joten riippusillan rakentaminen Jakkukylässä voi jatkua. 

Hyvä päätös!👌

Lue päätös ohesta: https://ii.oncloudos.com/kuulutus/20212614.PDF 

Jakkukylän ladut löytyvät nyt myös Latuhaukka.fi palvelusta

Oululaiset hiihdon harrastajat kehittivät reaaliaikaisen seurannan talkootöinä. Palvelu on ollut menestys. Jutun lopusta löytyvien linkkien kautta voit käydä päivittämässä sivustolle omat kokemuksesi hiihtolatujen kunnosta. Kannattaa tutustua!

Jakkukylä, koulun kuntorata 

Jakkukylä, eteläpuolen valaistu 

Iinsanomat kävi tekemässä jutun hiihtolatujen kunnostuksesta Jakkukylässä.

Jakkukylässä on totuttu hiihtämään hyvin kunnostetuilla laduilla, joita hyödyntävät naapurikylillä asuvatkin. Myös Iin keskustaajamasta on monien hiihtäjien tie viime vuosina kulkenut Jakkukylän monipuolista latuverkostoa ihailemaan. Iin kunnan toimesta pidetään kunnossa Jakun koulun 3,5 kilometrin latu, muilta osin kunnossapidosta vastaa Jakkukylän kyläyhdistys. Kyläyhdistyksen aktiivit onnistuivat säilyttämään Iijoen eteläpuolella sijaitsevat ladut, ottamalla niiden hoitovastuu, Jakkukylän liittyessä osakuntaliitoksen myötä osaksi Iin kuntaa. 

Käy lukemassa koko juttu Iinsanomista s. 2

IIN KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO VALITUKSEEN RIIPPUSILLAN LISÄMÄÄRÄRAHAN KÄSITTELYSTÄ

Iin kunnanvaltuuston päätöksestä käsitellä Jakkukylän riippusillan lisämääräraha-asia suljetuin ovin salaisena, on valittettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Iiläisen Oili Kalevan tekemässä valituksessa vaaditaan hallinto-oikeutta kumoamaan päätös käsittelystä suljetuin ovin ja määräämään määrärahapäätös täytäntöönpanokieltoon valitusprosessin ajaksi.

Valituksessa ainekset miljoonavahinkoon

Valituksessa vaadittu täytäntöönpanokielto ja päätöksen kumoaminen vaarantaisi siltahankkeen ulkopuolisen rahoituksen, lisäisi koulukuljetuksen kustannuksia ja aiheuttaisi pahimmillaan Iin kunnalle miljoonaluokkaan nousevan vahingon.

Valitus aiheuttaa ongelmia Jakun koulun lasten koulumatkaan

Sillan valmistumista odotellessa, reilun parin sadan metrin päässä koulusta, Iijoen takana asuvien lasten aamuinen koulumatka kestää lähes tunnin suuntaansa. Bussi kiertää Jakun koululle Yli-Iin kautta, minkä lisäksi lasten koulupäivää pidentävät kuljetuksen oottotunnit. Sillan valmistumisen myötä koulumatka taittuu kävellen tai pyörällä noin viidessä minuutissa, joten lasten edun mukaista on saada silta mahdollisimman nopeasti valmiiksi.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Iin kunnan lausuntoa valitukseen.

Iin kunnanhallituksen lausunto hallinto-oikeudelle

1) kunnanvaltuusto ei ole menetellyt virheellisesti päättäessään käsitellä asiaa suljetuin ovin,

2) kunnanvaltuustolla on ollut käytettävissään tarpeellinen tieto lisämäärärahan myöntämiseksi, eikä käsittelyä ole ollut syytä lykätä,

3) päätöksen täytäntöönpanokiellolle ei ole perusteita,

4) kunnan edun vuoksi täytäntöönpanokielto tulisi käsitellä hallintooikeudessa mahdollisimman pian ja

5) Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeuden tulee hylätä Oili Kalevan vaateet asiassa.

JAKKUKYLÄN RIIPPUSILLALLE 150 T EURON LISÄRAHOITUS VALTION 2021 BUDJETISTA

Riippusillan suunnittelun haasteiden vuoksi sen kustannukset kasvoivat alkuperäisestä arviosta. Olemme syksyn aikana lähestyneet Valtionvarainvaliokunnan jäseniä lisärahoituspyynnöllä. Valiokunta julkaisi talousarviomietintönsä 11.12.2020. Siinä on osoitettu Jakkukylän sillalle 150 t euron lisämääräraha aiemmin myönnetyn 225 t euron lisäksi.

"Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa ja kiinnittää huomiota Iin kunnassa sijaitsevan Jakkukylän kevyen liikenteen siltahankkeen viivästymisestä aiheutuviin lisärahoitustarpeisiin".

Myönnetyn lisärahoituksen sekä kyläyhdistyksen aiemmin keräämän 50 t euron rahoituksen myötä Iin kunnan maksuosuus siltahankkeen kokonaiskustannuksista pienenee 960 t eurosta 810 t euroon.

Lämmin kiitos kaikille lisärahoituksen eteen töitä tehneille!

Ohessa linkki lisärahoituspäätökseen. Päätöskohta löytyy hakusanalla: Jakkukylä. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/TalousarvioMietinto/Sivut/VaVM_36+2020.aspx   

PIKKUKAKKONEN KÄVI KUVAAMASSA OLIVERIN KOULUMATKAA JAKKUKYLÄSSÄ

Veneellä joen yli. Iissä asuvan ekaluokkalaisen Oliverin koulumatkaan kuuluu aamuinen veneretki Ii-joen yli. Mukana matkassa ovat Hilda ja Lianna.

Käy katsomassa linkin kautta miten koululaisten matka sujuu Jakkukylässä.

https://areena.yle.fi/1-50474594

JAKKUKYLÄN RIIPPUSILTA VALMIIKSI KESÄLLÄ 2021

Riippusillan suunnitelmiin ja rakentamiseen liittyvät haasteet havaittiin kevään 2020 aikana ja niistä johtuen rakennustyöt keskeytettiin 29.5.2020.

Toukokuun 2020 aikana Jakkukylän riippusillan suunnitelmiin tehtiin ulkopuolinen tarkastus WSP Finland Oy:n toimesta, jonka pohjalta käynnistettiin 3.6.2020 täydennyssuunnittelu. Täydennyssuunnitelmat saivat ulkopuolisen tarkastajan hyväksynnän 29.10.2020.

Iin kunnanvaltuusto myönsi 9.11.2020 kokouksessa yksimielisesti rahoituksen Jakkukylän sillan muutostöihin. Muutostöihin myönnettiin kunnanhallituksen esittämä 385 300 euron investointilisämääräraha ensi vuodelle.

Kunnanvaltuusto äänesti ennen asian käsittelyä siitä, käsitelläänkö asia kunnanhallituksen esityksen mukaisesti salaisena. Asia päätettiin käsitellä salaisena äänin 16-14 (3 tyhjää, 2 poissa).

Salaista käsittelyä perusteltiin kunnan edulla, koska osapuolet ovat tehneet salaisen sopimusratkaisun kustannusten jakautumisesta. Kunnanhallitus hyväksyi aiemmin Iin kunnan, Sweco Rakennetekniikka Oy:n ja Mestek Oy:n neuvotteleman sovintoehdotuksen. Sovintoehdotuksessa osapuolet sopivat yhdessä siitä, miten sillan suunnittelutyö ja toteutus saatetaan suunnitellusti loppuu.

Riippusillan rakennustyöt keskeytettiin toukokuussa sillan rakenteissa havaittujen puutteiden takia. Nyt silta rakennetaan valmiiksi, ja käytössä sen pitäisi olla kesällä 2021.

SUOMEN KAUNEIN KOULUMATKA JAKKUKYLÄSSÄ

Iijokivarressa on valjennut huikaisevan kaunis aamu, kun Jari Jussila saapuu Iin Jakkukylän rantaan avaamaan lukkoa "Aaltojen kunkusta". Vihreä venepalvelija lähtee liikkeelle rannasta hieman ennen kahdeksaa kyydissään viisi Jakun koululaista. 

Noin 400 asukkaan Jakkukylä on levittäytynyt molemmin puolin Iijokea. Koulu on pohjoispuolella, ja osa oppilaista asuu eteläpuolella. Koulun lisäksi lapset kulkevat joen yli päiväkotiin, esikouluun, jalkapallokentälle, jääkaukaloon ja kerhoihin.

Jakun koulussa on 60 oppilasta, heistä melkein puolet, eli 28, kulkee kouluun joen eteläpuolelta. Venekuljetus on toiminut yli 100 vuoden ajan keväisin ja syksyisin. Talvella kouluun kuljetaan jäätietä ja väliaikoina taksilla tai linja-autolla.

Ohein kirjoitus on lainattu Iltasanomien jutusta, joka on otsikoitu: "Suomen kaunein kouluvenekuljetus".

PURUSAAREN LOSSI KULJETTAA RETKEILIJÖITÄ 

Purusaaressa on hieno laavu sekä nuotiopaikka, jotka sijaitsevat saaren länsireunalla, kauniilla paikalla, Iijoen törmällä. Saaressa on myös noin kahden kilometrin mittainen kuntopolku, josta pääset lossin ja vajaan kilometrin mittaisen yhdysreitin kautta Jakun koululta lähtevälle 3,5 km kuntoradalle.

Saaressa voit tedä halkoja valmiiksi katkotuista polttopuista, jos sinulla on kirves mukana. Muuten kannattaa varata polttopuita mukaan, mikäli haluat tehdä tulet nuotiopaikalla. 

Lossin lähellä olevan parkkipaikan osoite: Räihänniementie 93, Jakkukylä.

VUODEN 1699 HOPEARAHA LÖYTYI JAKKUKYLÄSTÄ 

Kaarle XII:n tunnuksin varustettu 5 äyrin hopearaha vuodelta 1699 on löydetty 11.5.2020 Jakkukylästä. Kalaisan lohijoen rantoja on Jakkukylässäkin asutettu kauan. 

Ensimmäinen maininta Pirttitörmän (nyk. Jakkukylä) asutuksesta löytyy Iin seurakunnan historiasta, 1500-luvun puolivälin kruunun veroluettelosta. Sen mukaan Pirttitörmän kylässä oli tuolloin kolme taloa. Kyseinen veroluettelo oli ns. nokkaveroluettelo, jossa vero kannettiin talon asukkaiden, eli nokkien määrä perusteella ja maksettiin voilla. 

.


Pääsivut