Ajankohtaista
.

JAKKUKYLÄLÄISEN MESTARIHIIHTÄJÄ KALLE JUSSILAN SYNTYMÄSTÄ 150 VUOTTA

Mestarihiihtäjä Kalle Jussilan (10.10.1869 - 5.9.1951) syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta tänä vuonna. Iin Jakkukylässä asunut Kalle Jussila oli merkittävä hiihtourheilija 1890-luvun alusta aina vuoteen 1905 saakka. Lista Kallen voittamista hiihtokisoista on pitkä. Kalle Jussilan nimiin merkittiin myös "maailmanennätys", kun hän ensimmäisenä alitti kahden tunnin haamurajan 30 kilometrin Oulu Hiihdossa 1896. Kalle oli tunnettu kumarasta hiihtotyylistään, sanottiin, että loppukirissä hän näytti menevän melkein kaksin kerroin. Ruotsissakin olivat yrittäneet ottaa Kallesta kuvan maalisuoralla, mutta kuvaa ei saatu, kun Kalle tuli loppusuoraa niin kyyryssä. Kalle oli tuumannut pettyneille kuvaajille, että "minkäs minä sille taisin, itsehän käskitte hiihtää nopeasti".

Kalle oli ammatiltaan maanviljelijä, mutta toimi myös lautanlaskijana Iijoella sekä uitto- ja metsätöissä. Kirvesmies- ja puutyöt sujuivat myös. Varsinainen taidonnäyte Kallelta oli oman suksimallin kehittäminen ja niiden valmistaminen. Lukuisat voittonsa Kalle hiihti itse tehdyillä suksilla ja sukset, joita myös "Iiläisiksi" kutsuttiin, palkittiin myös useissa aikansa näyttelyissä. Hän teki suksia myös myyntiin ja hiihtipä joku hänen kilpakumppaneistaankin Kallen tekemillä suksilla. Yhdet Kallen tekemät sukset ovat nähtävänä Iin kotiseutumuseossa.

Talviolympialaisten edeltäjänä Ruotsin Nordiska Spel - kilpailut

Nordiska Spel-kisoja pidettiin Ruotsissa 1920-luvulle saakka. Suomalaiset hallitsivat niiden hiihtolajeja. Ensimmäiset talviolympialaiset pidettiin vuonna 1924. Victor Balckin haave talviolympialaisista toteutui ja Nordiska Spel saatettiin lopettaa. Maastohiihtotaitojaan Kalle Jussila pääsi näyttämään Ruotsissa järjestetyissä Pohjoismaisissa Nordiska Spel - kisoissa. Kisoista on kerrottu Kalle Jussilaa sivuavissa kirjoituksissa paljonkin. Lukijalle jää useista kirjoituksista sellainen käsitys, että kisat olisivat olleet vain hiihtokilpailut. Ruotsalaisia lähteitä tutkimalla paljastuu, kuinka suuresta tapahtumasta oli kysymys. Pohjoismaisia kisoja voi pitää talviolympialaisten edeltäjänä. Kisojen ideoija oli ruotsalainen upseeri ja urheilumies Victor Balck. Häntä kutsutaan Ruotsin urheilun isäksi, ja hän toi olympia-aatteen Pohjoismaihin.

Ruotsissa Kalle voitti Pohjoismaiden mestaruuden vuosina 1902 ja 1905. Ruotsalaiset kutsuivat Kallea "Lapin noidaksi" kun hän kokovalkeassa hiihtopuvussaan vilahteli metsän siimeksessä ohitellen kymmeniä kilpakumppaneitaan. Kalle ei kuulemma koskaan huutanut latua edellä menevältä vaan hiihti "ummen" kautta ohi. Vuonna 1905 kisat järjestettiin Östersundissa, jonne ne oli siirretty Tukholman lumipulan takia. Voittoa tuolloin hiukan helpotti norjalaisten pois jäänti. Syynä oli Norjan itsenäistyminen unionista Ruotsin kanssa, mikä hiersi maiden välejä. Kilpailujen arvon huomioon ottaen Kalle Jussila nousee korkealle Iin urheiluhistoriassa. Koko Suomen hiihtohistoriassakin Kalle Jussilan Pohjoismaisten kisojen voitto, joka ajoittuu samaan tapahtumaan kuin Fredrik Wathenin ensimmäinen maailmanmestaruus, on iso asia - kättelipä hän kisoissa mukana ollutta Olympia-liikkeen perustaja de Coubertinia tai ei.

Jakkukylän kyläyhdistys kunnioittaa kylän suurhiihtäjän syntymän 150. merkkivuotta, avaamalla Kalle Jussilan historiasta kertovat nettisivut ositteeseen www.jakkukyla.fi/kallejussila 

Lisätietoja Hiihtäjä - Kallesta

  • Historioitsija Pertti Huovinen , Ii. p. 050 5719248
  • Historioitsija Jarmo Alasiurua, Oulu. p. 050 5526775

JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS KÄYNNISTI MUUTTOVALMIIDEN TALOJEN MARKKINOINNIN

Jakkukylän kyläyhdistyksen vuoden 2019 keskeinen tavoite on asumisen ja kasvun edistäminen. Tavoitteen edistämiseksi kyläyhdistys on lähestynyt talonrakennusalan toimijoita ja pyytänyt heitä suunnittelemaan muuttovalmiita omakotitaloja Jakkukylään. Tarjotut kohteet julkaistaan veloituksetta kyläyhdistyksen ylläpitämillä nettisivuilla. Kylän tontti ja muuttovalmistalo - tarjontaa markkinoidaan aktiivisesti useilla eri kanavilla. Ilmainen markkinointikanava kiinnostaa alan toimijoita. Muuttovalmiita koteja Jakkukylään esitellään www.jakkukyla.fi/tontteja - sivulla.

Tavoite on, että Jakkukylä on kasvava kylä, haluttu paikka asua, yrittää ja harrastaa kauniissa Iijoki-varressa. Kylä sijaitsee ihanteellisella etäisyydellä, reilun 10 minuutin päässä Iin kuntakeskuksen palveluista rauhallisessa Iijoki-varren maalaismaisemassa. Kylällä on vireä 65 oppilaan kyläkoulu sekä noin 15 lapsen päiväkoti. Koulun kohdalle, Iijoen yli rakennetaan Skandinavian pisin riippusilta. Siltahankkeen rahoitus on kasassa ja Iin kunta käynnistää lähiaikoina hankkeen kilpailutuksen. Lisätietoja siltahankkeesta www.jakkukyla.fi/riippusilta.

Jakkukylän liikuntapalvelut ovat monipuoliset. Jakun koulun yhteydessä on 200 m2:n liikuntahalli, koulun vieressä jääkiekkokenttä sekä kesäisin jalkapallokenttä. Kylältä löytyvät myös tenniskentät sekä laadukkaat kuntoradat molemmin puolin jokea. Kyläyhdistys on rakentamassa Leader-avustuksella mukavaa virkistysaluetta Iijoen keskellä olevaan Purusaareen. Saareen tulee lossiyhteys. Jakkukylässä toimii metsästysseurat molemmin puolin jokea, joihin kylän asukkaat pääsevät jäseneksi.

Kylä pysyy elävänä ja vireänä, kun se kasvaa. Jakkukylän näkymät ovat hyvät. Iin kunta käynnisti Jakkukylän osayleiskaavan uudistamisen heti kuntaliitoksen jälkeen. Kaavauudistuksen tavoite on helpottaa rakentamista ja turvata kylän kasvu. Kaavauudistuksen myötä uusia omakotitaloja on valmistunut tai rakenteilla useita. Jakkukyläläiset markkinoivat talo- ja tonttitarjontaa aktiivisesti lehdistön, netin ja Some-kanavien kautta.

KUULUTUS 

Jakkukylän osayleiskaava 2040, valmisteluvaiheen nähtävilläolo 

Iin kunnanhallitus on päättänyt 25.2.2019 kokouksessaan asettaa osayleiskaavan valmis-teluaineiston julkisesti nähtäville. Yleiskaavan suunnittelualue kattaa voimassaolevan Jakkukylän osayleiskaavan alueen ja osakuntaliitoksen myötä Iin kunnalle siirtyneen osan Karjalankylän osayleiskaavasta.

Yleiskaavan keskeisimpinä tavoitteina on tarkistaa alueen yleiskaavaratkaisut Iin kunnan tavoitteiden mukaisiksi ja tukea kyläalueen elinvoimaisuutta mahdollistamalla ranta-vyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyistä paremmin.

Osayleiskaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston asiointi-pisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii) sekä kunnan internet-sivuilla (osoitteessa https://ii.fi/yleiskaavoitus) 5.3. - 8.4.2019 välisen ajan.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osayleiskaavan valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 8.4.2019 mennessä kunnanhal-litukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija / kaavoittaja Jaakko Raunio p. 050 4083811 jaakko.raunio@ii.fi.

Ii 25.2.2019

Kunnanhallitus

Liitteenä kaavaluonnos, kaavaselostus ja lausuntopyyntö

JAKKUKYLÄN HIIHTOLATUJEN JA JÄÄKIEKKOKENTÄN TALVIKUNNOSTUSTILANNE NETISSÄ

Jakkukylän hiiihtolatujen sekä jääkiekkokentän talvikunnostuksen tilanne on katsottavissa nettipalvelusta. Palvelusta näkyy, milloin latukone on käynyt ja milloin jääkiekkokenttä on jäädytetty.


IIN KUNNANHALLITUS HYVÄKSYI SILLAN VUOKRASOPIMUKSET

Iin kunnanhallitus hyväksyi 14.1.2019 kokouksessaan Jakkukylän riippusiltaan tarvittavat maanvuokrasopimukset. Joen eteläpuolella sillan rakenteet sijoittuvat kolmelle kiinteistölle ja kulkuyhteys on neljännen kiinteistön kautta. Kunnanhallitus hyväksyi maanomistajien kanssa tehdyt vuokrasopimukset. Joen pohjoispuolella sillan rakenteet ja kulkuyhteys ovat kunnan omistamalla maalla. 

Ohessa Rantapohjan juttu aiheesta.

JAKKUKYLÄN JAETTAVA MAINOS

Jakkukylän kyläyhdistyksen näppäräkätinen jäsen teki kylästämme mainoksen, jota voitte vapaasti jakaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Kiitos Akille hyvästä mainoksesta!

Lataa kuva ohesta itsellesi ja laita jakoon. 

Jakkukylä on kasvava kylä. Haluttu paikka asua, yrittää ja harrastaa kauniissa iijoki-varressa.

JAKKUKYLÄN RIIPPUSILTA SAI VALTION RAHOITUKSEN - RAHAT ON NYT KASASSA

Riippusiltahankkeen rahoitus on nyt kasassa.

6.7.2018 järjestetyn Jakkukylä-pyöräilyn yhteydessä saimme pääministeri Sipilältä lupauksen 40%:n eu - rahoituksesta, kun Iin kunta rahoittaa 50% ja Jakkukylän kyläyhdistys hankkii 10%:n omarahoituosuuden. Rahoituspäätös liikenneviraston 40%:n osuudesta tuli 21.12.2018. Iin kunta päätti 17.12.2018 kokouksessaan varata 50%:n osuuden sillan kustannuksista vuoden 2019 talousarvioon. Jakkukylän kyläyhdistys sai vaaditun 10%:n osuuden kerättyä marraskuun 2018 puolivälissä.

Kiitos pääministeri Sipilälle avustajineen sekä liikenneministeri Bernerille valtion rahoituksesta.
Kiitos myös kaikille Iin kunnan rahoitukseen myötävaikuttaneille päättäjille sekä kaikille Teille yrityksille ja yksityisille, jotka olette tukeneet hankettamme.

Hanke siirtyy nyt lupa- ja suunnitteluvaiheeseen. Toivomme sen etenevän jouhevasti, jotta rakentaminen pääsee käyntiin tämän vuoden aikana.

Lue paikallislehti Rantapohjan juttu aiheesta.

Lisätietoja: www.jakkukyla.fi/riippusilta 

IIN KUNNAN TALVILIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSTUS 2018-2019

Jakkukylän monipuoliset liikuntapaikat on esitelty: https://www.jakkukyla.fi/liikunta

Lue liikuntapaikkojen talvikunnossapidosta: https://ii.fi/liikunta-ja-leikkipaikat  

JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY:N SYYSKOKOUS PIDETTIIN 28.11 JAKUN KOULULLA

Lue pöytäkirjasta päätökset ja muutokset hallituksen kokoonpanossa.

Syyskokouksen pöytäkirja

JAKKUKYLÄ SAI "POSITIIVINEN PRÄNDÄÄJÄ" - NIMITYKSEN

Jakkukylä sai "Positiivinen brändääjä" - nimityksen Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä 6.11.2018. Iso kiitos nimityksestä sekä kannustuksesta ja tuesta maakuntahallituksen pj. Matias Ojalehto!

Vuoden alusta toteutunut osakuntaliitos antoi vauhtia ja uskoa pienen kylän kehittämisen mahdollisuuksiin.
Nyt puuhamme n. 200 metristä riippusiltaa Iijoen yli keskelle kylää, Jakun koulun kohdalle. Silta on vahvassa myötätuulessa.

Tämä kaikki on tarvinnut paljon talkootyötä ja kannustavia, tukevia ihmisiä meidän jokaisen toimessa mukana olevan ympärille.
Lämmin kiitos kyläyhdistyksen hallitukselle, kuntapäättäjille, valtiovallalle sekä isolle joukolle yksityisiä ihmisiä ja yrityksiä kannustuksesta ja tuesta!

Tavoitteemme on, että Jakkukylä on kasvava kylä, haluttu paikka asua, yrittää ja harrastaa kauniissa Iijoki-varressa. Sen eteen teemme töitä kyläyhdistyksessä.

Tervetuloa asumaan Jakkukylään!
Reilu 10 min. Iin ja reipas puoli tuntia Oulun palveluista. Turvallinen, kaunis kylä kyläkouluineen, lähellä palveluita.

JOULUJUHLARUOKAILU KOKOSI YLI 100 HERKUTTELIJAA

Jakkukylän kyläyhdistyksen joulujuhla kokosi lauantaina ry:lle 11.11 yli sata herkuttelijaa vauvasta vaariin. Nautimme Aira Tuutijärven herkuista sekä vietimme yhdessä aikaa joululauluja laulellen sekä seurustellen.
Lämmin kiitos kaikille mukavasta juhlahetkestä ja rauhallista Joulun odotusta!

Vuoden päästä tapaamme taas samoissa merkeissä. Tila ja pitopalvelu on varattu lauantaiksi 9.11.2019 klo.17 alkaen, joten kirjatkaapa ylös kalentereihinne 😊. 

JAKKUKYLÄ SAI VALOKUITUVERKON KESÄN 2018 AIKANA

Iisiverkko on Iin Energian uusi liittymäpalvelu, joka takaa huippunopeat internetyhteydet ja muut tietoliikenneyhteydet kotitalouksille, mökkiläisille, taloyhtiöille ja yrityksille. Iisiverkon maatyöt suoritettiin Jakkukylässä kesän 2018 aikana ja kytkentätyöt tehdään syksyn 2018 aikana.

Lisätiedot: https://iisiverkko.fi 

PURUSAAREN REITTI JA YHDYSREITTI TASOITETTU, LAAVUA RAKENNETAAN

Liikuntareitistö laajenee mukavalla lisällä, kun yhdysreitti Purusaareen on valmis ja reitti saaressa on niinikään raivattu ja tasoitettu. Purusaaressa oleva kaunis polveileva reitti on noin 1,9 km. Jakun koulun kuntopolulta lähtevä myötämäkinen yhdysreitti on noin 0,8 km.

Lossivalkama odottaa lossia. Sen valmistumista odotellessa paikalle laitetaan venelossi, jolla saareen pääsee mukavasti reittiä myöten, vaikkei venettä omistaisikaan.

Laavun rakentaminen on aloitettu. Hirsiä salvotaan ja pari kerrosta on valmiina. Laavun rakentamisessa voi olla kerrallaan 4 henkilöä. Puuvajan rakentamisessa toiset neljä. Rakentaminen tehdään talkoilla, joten hirsien salvonnasta kiinnostuneet ja sen osaavat, ilmoittautukaa Maarit Sippolalle, p. 050-4821665.

Kunhan rakennukset valmistuvat, niin sitten onkin jokaisella tilaisuus osallistua polttopuiden tekemiseen, reitin siistimiseen ja muihin lopputöihin. Pidetään siinä vaiheessa isommat talkoot, joista ilmoitetaan erikseen täällä nettisivuilla, facebookissa ja mahdollisesti jollain muulla viestimellä. 

Kuvia kevään talkoista
Kuvia kevään talkoista

Purusaaren virkistysaluehanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Oulun seudun Leader:lta. Rahoitusta myönnettiin 11 675,50 €. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 26 000 €, josta suuri osa on talkootyötä.

Alla olevista linkeistä löytyy laavu- ja puuvajapiirustukset.

LIIKUNTASALIEN ILTA- JA VIIKONLOPPUKÄYTTÖVUOROT LUKUVUOSI 2018-2019

Liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttövuoroista voi tiedustella Iin vapaa-aikatoimesta.

Salimaksut 2018-2019  

Lisätietoja liikunta- ja nuorisotyövastaava Pekka Suopanki p.0503950392

JAKUN KOULUN KUNTORATA

Kyläyhdistys neuvotteli Oulun kaupungin kanssa perusteellisen remontin, jossa koulun 3,4 km:n hiihtolatu kunnostettiin ympärivuotiseksi kuntoradaksi syksyn 2017 aikana. Kaupungin ja kyläyhdistyksen yhteisen sopimuksen mukaisesti kyläyhdistys neuvotteli maanomistajien kanssa uudet vuokrasopimukset, jotka sallivat reitin kunnostamisen koko matkaltaan ympäri vuoden liikkumisen mahdollistavaan kuntoon. Samalla reitin varteen asennetaan kyläyhdistyksen lahjoituksena hankkimat, käytetyt valopylväät, joihin on tavoite tulevina vuosina saada myös valaistus. 

Kuntorata valmistui lokakuun 2017 lopulla. Toivomme kuntoradalle aktiivista käyttöä! Moottoriajoneuvoilla kuntoradalla ajaminen ei ole sallittua.

Oheiset kuvat Kannikkolammen päästä, johon on rakennettu tulvat kestävä silta ja uusi nuotiopaikka kuntoilijoiden käyttöön.

Katso tästä kuntoradan videoesittely ennen lopullista kivituhka/sahanpuru pinnoitetta.

.Pääsivut