Ajankohtaista
.

JAKKUKYLÄN RIIPPUSILLAN RAKENNUSTYÖT PYSÄHDYKSISSÄ. KESKEYTYKSEN SYYNÄ SUUNNITELMIEN TARKASTUS.

Jakkukylässä rakenteilla olevan riippusillan rakennustyöt on keskeytetty ainakin kesäkuun puoliväliin saakka. Keskeytyksen syynä ovat Iin kunnan mukaan suunnitelmissa havaitut tarkastustarpeet. Ulkopuolinen tarkastaja käy läpi hankkeen suunnitelmat ja nostaa esille asioita, joissa näkee korjattavaa. Näillä toimenpiteillä varmistetaan sillan laatua, kestävyyttä ja turvallisuutta.

Kunnan ja tarkastajan tavoitteena on, että riippusiltahankkeen suunnitelmat olisi saatu päivitettyä ja hyväksyttyä kesäkuun puoliväliin mennessä. Suunnitelmien muutoksilla on vaikutuksia sillan kustannuksiin. Vielä pystytä arvioimaan, kuinka suuria kustannusvaikutukset ovat ennen kuin on tiedossa, mitä muutoksia on työmaalle ja hankkeelle täytyy tehdä.

Ulkopuolinen tarkastaja kutsuttiin tarkastelemaan riippusiltahanketta, sillä hankkeessa oli esitetty epäilyksiä vallitsevasta suunnitelmasta. Vähimmillään vaikutukset ovat todella vähäiset, pahin skenaario aiheuttaa suuria vaikutuksia. Alkuperäinen aikataulu oli saada silta valmiiksi elokuun alkuun mennessä ja näyttää siltä, että sitä joudutaan siirtämään. Parhaimmillaan silta valmistuu tälle kesälle ja pahimmillaan valmistuminen siirtyy kuukausilla.

Jakkukylään rakennettava riippusilta ylittää Iijoen Jakun koulun kohdalla. Siitä on määrä tulla valmistuessaan Pohjois-Euroopan jänneväliltään pisin metallirakenteinen kevyen liikenteen riippusilta. Sillan kokonaispituus on 250 metriä ja jänneväli 180 metriä.

Iin kunta tiedottaa hankkeen mahdollisista aikataulu- ja kustannusmuutoksista, kun ulkopuolinen tarkastus valmistuu.

Lisätiedot: Iin kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen.
Jokelaisen haastattelu alueuutisissa, kohdasta 1:16 eteenpäin:  https://areena.yle.fi/1-50519439?utm_medium=social&utm_campaign=areena-ios-share</p> 

SIIVOUSPÄIVÄ OLI JAKKUKYLÄSSÄ SUPERSUOSITTU

Jakkukylän kyläyhdistys järjesti roskankeräyksen Jakkukylässä 20.5.2020 klo. 17 alkaen. Kokoonnuimme eteläpuolella jokea Jaaran lanssissa olevan metallinkeräyslavan luo ja pohjoispuolella Työväentalon pihalla olevan metallinkeräyslavan luo. Keräys innosti kyläläiset runsain joukoin liikkeelle ja yli 60 roskankerääjää ahkeroi ympäri kylää, molemmin puolin jokea.😊

Kyläyhdistys jakoi kerääjille J Kärkkäinen Oy:n lahjoittamat roskapussit ja opasti kerääjät niin, että kylän tienvarret tulivat mahdollisimman laajasti siivottua roskista. Kaikki keräykseen osallistuvat saivat Iin Autokeitaan lahjoittaman pullakahvilipun, jolla saa hakea autokeitaalta pullakahvit Iissä käydessään. Jokainen kahvilipun Autokeitaalle palauttanut osallistuu lisäksi Pannukakkutalon 40 euron lahjakortin arvontaan.

Kerätyt roskasäkit toimitimme Iin Autokeitaan roskapuristimeen ja niitä kertyikin lähes 30 jätesäkillistä!

Roskankeräysilta oli osa Pidetään Ii siistinä -kampanjaa.

Lämmin kiitos kaikille roskankeräykseen osallistuneille ja yrityksille, jotka tukivat keräystä eri tavoin!

VUODEN 1699 HOPEARAHA LÖYTYI JAKKUKYLÄSTÄ 

Kaarle XII:n tunnuksin varustettu 5 äyrin hopearaha vuodelta 1699 on löydetty 11.5.2020 Jakkukylästä. Kalaisan lohijoen rantoja on Jakkukylässäkin asutettu kauan. 

Ensimmäinen maininta Pirttitörmän (nyk. Jakkukylä) asutuksesta löytyy Iin seurakunnan historiasta, 1500-luvun puolivälin kruunun veroluettelosta. Sen mukaan Pirttitörmän kylässä oli tuolloin kolme taloa. Kyseinen veroluettelo oli ns. nokkaveroluettelo, jossa vero kannettiin talon asukkaiden, eli nokkien määrä perusteella ja maksettiin voilla. 

JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS 

Aika: 10.6.2020, klo. 18 

Paikka: Jakun koulu, Jakuntie 85, 91210 Jakkukylä

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus

4. Kokouksen työjärjestys

5. Tilinpäätös 2019 ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

7. Vuosikertomus 2019

8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Jakkukylän kyläyhdistys ry, hallitus


SILLAN TUKIRAKENTEET ON RAKENNETTU IIJOEN YLI

Maanantai 20.4.2020 jää historiaan päivänä, jolloin Jakkukylän riippusillan tukirakenteet saatiin rakennettua 180 metriä leveän Iijoen yli.

Sillan kansiritilät, kaideverkot, käsijohteet ja sivuharukset ovat vuorossa seuraavana sekä kansirakenteen säätö oikeaan korkeuteen, hiukan kuperaksi.

RIIPPUSILLAN NIMILAATTOJEN TOIMITTAJAKSI VALITTIIN PAASIKIVI OY

Jakkukylän kyläyhdistys keräsi riippusiltaa varten reilun 50 000 euron omarahoitusosuuden. Rahankeräys käynnistettiin kesällä 2018 järjestetyssä pyöräilytapahtumassa. Keräys toteutettiin tarjoamalla yrityksille, yhteisöille ja yksityisille ihmisille mahdollisuus ostaa nimi sillan molempiin päihin kiinnitettäviin laattoihin. 116 yksityishenkilöä, pariskuntaa tai yritystä osallistui keräykseen ja halusi ikuistaa nimensä laattaan omistaja, toivon ankkuri tai rakkautta ostikon alle. Julkinen rahankeräys suljettiin 30.6.2019.

Jakkukylän kyläyhdistys on kilpailuttanut nimilaatan toimittajat ja valinnut laattatoimittajaksi Paasikivi Oy:n. Siltaan kiinnitettävät nimilaatat on tilattu 27.3.2020.

  • laatan leveys 600 x korkeus 900 mm
  • materiaali 4 mm messinkilevy
  • nimien kirjainkorkeus n. 7,5 mm
  • kirjaintyyppi Arial 
  • pintakäsittely: pohja luonnonvärinen messinki ja teksti tumma patina
  • kestolakkaus (pulverilakka)
  • laatoissa grafiittisuojakäsittely

Tutustu rakenteilla olevaan, Pohjois-Euroopan pisimpään riippusiltaan: jakkukyla.fi/riippusilta

YLEN AAMU JA YLE UUTISET POHJOIS-SUOMEN LÄHETYS JAKKUKYLÄSTÄ 18.2.2020

Ylen aamun sekä Yle Uutiset Pohjois-Suomen lähetys tehtiin Jakkukylän riippusillan työmaalta tiistaina 18.2.2020. Toimittaja Risto Degerman haastatteli paikan päällä jakkukyläläisiä. Lähetykset ovat katsottavissa alla olevien linkkien kautta.

Ylen aamu TV 18.2.2020 klo. 8:12.

Yle Uutiset Pohjois-Suomi 18.2.2020 klo. 18:22.

JAKKUKYLÄN RIIPPUSILTA ON POHJOIS-EUROOPAN PISIN

Jakkukylän kyläyhdistyksen hallitus päätti 6.11.2019 kokouksessaan muuttaa kylälle rakennettavan riippusillan markkinointinimeksi Jakkukylän riippusilta, Pohjois-Euroopan pisin.

Jakkukylän riippusiltaa pidempää kevyen liikenteen riippusiltaa ei Pohjois-Euroopaan alueelta ole löydetty. Jäykällä kannella varustettuja riipusiltarakenteisia pidempiä autosiltoja Pohjois-Euroopassa on, mutta Jakkukylän metallirakenteinen, joustavakantinen kevyen liikenteen riippusilta on tyypiltään Pohjois-Euroopan pisin. 

Pohjois-Eurooppa käsittää Wikipedian mukaan Baltian ja Pohjoismaat.

Siltahankkeen valmistelu- ja rahankeräysvaiheessa käytetystä Skandinavian pisin riippusilta  - nimestä haluttiin täsmällisempi. Skandinavia on käsitteenä hiukan epämääräinen. Maantieteellisesti Skandinavialla tarkoitetaan yleensä Norjan, Ruotsin ja aivan luoteisimman Suomen muodostamaa niemimaata (Skandinavian niemimaa). Laajemmin ajateltuna Skandinaviaan voidaan laskea kuuluvaksi myös Tanska ja kielisukulaisuuden perusteella myös Islanti ja jopa Fär-saaret.

Mikäli tiedossanne on Pohjois-Euroopan alueella vastaavalla rakenteella olevia pidempiä siltoja, pyydämme tiedottamaan asiasta sähköpostilla jakkukyla@gmail.com 

PURUSAAREN VIRKISTYSALUE

Purusaaren virkistysalueelle pääsee kesäisin lossilla ja laavu on valmis. Talvella saaren hiihtoreitti pidetään avoinna talkoilla. Käykäähän tutustumassa ja ihastumassa kauniiseen saareemme.
Saareen pääsee osoitteesta Räihänniementie 93-113. Parkkipaikat on merkattu ao. karttaan.
Laavulla on tulisija sekä pieni määrä valmiita polttopuita. Saaressa on vajaan 2 km:n mittainen reitti kävellä, juosta tai pyöräillä. Ja maisemat on mitä parhaimmat. Pidetään paikka siistinä ja ollaan huolellisia tulen kanssa.

Purusaariprojekti jatkuu talkoilemalla lauantaisin aina, kun sää sallii. Rakentamista on vielä talkoilla tehtävät puuvaja, tulisija ja portaat. Saaressa on runsaasti polttopuutarpeita, jotka pitää myös sahata ja kuljettaa puuvajalle. Jakun koulun ja Purusaaren välistä yhdysreittiä kunnostetaan laittamalla ainakin pahimpiin paikkoihin sorapinta. Lisäksi Purusaaren reitille laitetaan infotauluja kertomaan Purusaaren ja sen ympäristön mielenkiintoisista tarinoista ja historiasta.

JAKKUKYLÄN OSAYLEISKAAVAN UUDISTAMINEN

Iin kunnanhallitus päätti 29.1.2018 kokouksessaan käynnistää Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen. Osayleiskaavan suunnittelualue käsittää voimassa olevan Jakkukylän osayleiskaavan alueen niiltä osin kuin kaava-alue kuuluu Iin kuntaan. Lisäksi alueeseen kuuluu osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan siirtynyt osa Karjalankylän osayleiskaavasta. 

Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa rantavyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyistä paremmin. Tavoitteena on tukea kylän elinvoimaisuutta. Lisäksi suunnittelun yhteydessä tehdään muut tarvittavat päivitykset voimassa oleviin yleiskaavoihin.

Osayleiskaavan valmisteluaineiston aineistot olivat julkisesti nähtävillä 5.3. - 8.4.2019 välisen ajan. Seuraavan kerran kaava-aineisto tulee nähtäville vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja: https://www.ii.fi/voimassa-olevat-kaavat  

JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS KÄYNNISTI MUUTTOVALMIIDEN TALOJEN MARKKINOINNIN

Jakkukylän kyläyhdistyksen vuoden 2019 keskeinen tavoite on asumisen ja kasvun edistäminen. Tavoitteen edistämiseksi kyläyhdistys on lähestynyt talonrakennusalan toimijoita ja pyytänyt heitä suunnittelemaan muuttovalmiita omakotitaloja Jakkukylään. Tarjotut kohteet julkaistaan veloituksetta kyläyhdistyksen ylläpitämillä nettisivuilla. Kylän tontti ja muuttovalmistalo - tarjontaa markkinoidaan aktiivisesti useilla eri kanavilla. Ilmainen markkinointikanava kiinnostaa alan toimijoita. Muuttovalmiita koteja Jakkukylään esitellään www.jakkukyla.fi/tontteja - sivulla.

Tavoite on, että Jakkukylä on kasvava kylä, haluttu paikka asua, yrittää ja harrastaa kauniissa Iijoki-varressa. Kylä sijaitsee ihanteellisella etäisyydellä, reilun 10 minuutin päässä Iin kuntakeskuksen palveluista rauhallisessa Iijoki-varren maalaismaisemassa. Kylällä on vireä 65 oppilaan kyläkoulu sekä noin 15 lapsen päiväkoti. Koulun kohdalle, Iijoen yli rakennetaan Skandinavian pisin riippusilta. Siltahankkeen rahoitus on kasassa ja Iin kunta käynnistää lähiaikoina hankkeen kilpailutuksen. Lisätietoja siltahankkeesta www.jakkukyla.fi/riippusilta.

Jakkukylän liikuntapalvelut ovat monipuoliset. Jakun koulun yhteydessä on 200 m2:n liikuntahalli, koulun vieressä jääkiekkokenttä sekä kesäisin jalkapallokenttä. Kylältä löytyvät myös tenniskentät sekä laadukkaat kuntoradat molemmin puolin jokea. Kyläyhdistys on rakentamassa Leader-avustuksella mukavaa virkistysaluetta Iijoen keskellä olevaan Purusaareen. Saareen tulee lossiyhteys. Jakkukylässä toimii metsästysseurat molemmin puolin jokea, joihin kylän asukkaat pääsevät jäseneksi.

Kylä pysyy elävänä ja vireänä, kun se kasvaa. Jakkukylän näkymät ovat hyvät. Iin kunta käynnisti Jakkukylän osayleiskaavan uudistamisen heti kuntaliitoksen jälkeen. Kaavauudistuksen tavoite on helpottaa rakentamista ja turvata kylän kasvu. Kaavauudistuksen myötä uusia omakotitaloja on valmistunut tai rakenteilla useita. Jakkukyläläiset markkinoivat talo- ja tonttitarjontaa aktiivisesti lehdistön, netin ja Some-kanavien kautta.

.


Pääsivut