Ajankohtaista
.

DRONEVIDEO RIIPPUSILTATYÖMAALTA 24.1.2020

Voit tutustua siltatyömaahan oheiselta videolta: https://youtu.be/4_rGU3aGdZQ 

UUSI JAKKUKYLÄ - LEHTI ON ILMESTYNYT 20.1.2020

Uusi Jakkukylä - lehti esittelee vireän kylämme elämää, palveluita ja harrastusmahdollisuuksia sekä tietysti tonttitarjontaa laajasti ja seikkaperäisesti. Tutustu lehteen alla olevasta linkistä. 

Toinen versio sivuttain ja toinen aukeamittain.

JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS 

Aika: 1.4.2020, klo.18

Paikka: Jakun koulu, Jakuntie 85, 91210 Jakkukylä

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus

4. Kokouksen työjärjestys

5. Tilinpäätös 2019 ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

7. Vuosikertomus 2019

8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Jakkukylän kyläyhdistys ry, hallitus


JAKKUKYLÄN LATUJEN JA JÄÄKIEKKOKENTÄN KUNNOSSAPITOTIEDOTE

Iin kunta vastaa Jakun koulun ladun ja luistelualueiden kunnossapidosta.
Kunta on myöntänyt kyläyhdistykselle avustuksen muiden hiihtoreittien kunnossapitoon.

Avustuksen ja kyläyhdistyksen hyvän rahatilanteen vuoksi pystymme pitämään myös eteläpuolen kuntoradan, Impivaaran reitin sekä Purusaaren reitin hyvässä hiihtokunnossa. Kyläyhdistyksen hallitus päättää vuosittain kulukorvauksesta, joka maksetaan vapaaehtoisille reittien kunnossapitäjille. Lisäksi olemme neuvotelleet sopimuksen, jolla voimme käyttää Päkkilän Juhan ohjastamaa, ajettavaa latukonetta silloin, kun se on tarpeen. Varsinkin Impivaarassa pitää käydä alussa latukoneella, että saadaan ojat täyteen ja muuallakin erityisesti silloin, kun tulee paljon lunta.

Uskomme, että tällä konseptilla hiihtoreittimme pysyvät hyvässä kunnossa jatkossakin.

Ulkoillaan.

Iin kunnan ylläpitämien Jakun koulun latujen ja jääkiekkokentän ajantasainen talvikunnostuksen tilanne löytyy nettipalvelusta.

jakkukyla@gmail.com
jakkukyla@gmail.com

Jakkukylän kyläyhdistyksen vastuulla olevien Purusaaren, Eteläpuolen kuntoradan ja Impivaaran hiihtoreittien kunnossapidosta tiedotetaan kylän Whatsapp-ryhmässä, johon pääset jäseneksi lähettämällä puhelinnumerosi ja nimesi sähköpostilla jakkukyla@gmail.com - osoitteeseen.

Lue lisää Jakkukylän liikuntapalveluista ja Iin kunnan ylläpitämistä liikuntapaikoista sekä katso liikuntapaikkojen kunnossapitoluokat 2019-2020.

JAKKUKYLÄLÄINEN - TIEDOTE 12/2019

Jakkukyläläinen - tiedote ilmestyy postilaatikoihin Jakkukylässä viikolla 50. Voit lukea tiedotteen ohesta.

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2020!

JAKKUKYLÄN RIIPPUSILLAN RAKENTAMINEN KÄYNNISTYI

Pohjois-Euroopan pisimmän kevyen liikenteen riippusillan rakentaminen on alkanut Jakkukylässä. Sillan kiinteän maan perustustyöt aloitettiin maanantaina 18. marraskuuta. Riippusillan kokonaispituus tulee olemaan 250 metriä ja jänneväli hurjat 180 m. Jakkukylän asukkaat iloitsevat siitä, että vuosikymmeniä toivottu silta vihdoin rakennetaan.

Siltahanketta Jakkukylään on puuhattu 1950-luvulta saakka. Vuonna 1984 kylälle suunniteltiin maantiesiltaa, mutta sen rakentaminen kaatui silloisen Yli-Iin kunnan päätöksentekoon,

Rakennettava riippusilta tulee yhdistämään kylän, helpottaen ihmisten arkielämää. Lasten koulumatkaa silta lyhentää kelirikon aikana noin 15 km. Kylän vetovoima asuinpaikkana paranee, kun molemmin puolin jokea olevien liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien saavutettavuus sekä vierailut kaverien luokse helpottuvat.

Jakkukylän riippusillan perustuksia pystytetään alkuvuoteen asti ja sillan teräsosia ryhdytään rakentamaan keväällä. Sillan arvioidaan valmistuvan kesällä 2020. Silta tulee merkittävästi lisäämään Jakkukylän ja Iin tunnettavuutta sekä matkailua.

Sillan rakennuttaa Iin kunta ja sen kustannusarvio on 850 000 euroa. Rahoituksesta Jakkukylän kyläyhdistyksen osuus on 50 000 euroa, Iin kunnan osuus noin puolet ja loput on tavoite saada avustuksena valtiolta.

Päivitämme kuvia riippusiltahankkeen rakentamisen edistymisestä jakkukyla.fi/riippusiltakuvat -  kuvagalleriaan ja videoita Youtube-kanavallemme.

JAKKUKYLÄN RIIPPUSILTA ON POHJOIS-EUROOPAN PISIN

Jakkukylän kyläyhdistyksen hallitus päätti 6.11.2019 kokouksessaan muuttaa kylälle rakennettavan riippusillan markkinointinimeksi Jakkukylän riippusilta, Pohjois-Euroopan pisin.

Jakkukylän riippusiltaa pidempää kevyen liikenteen riippusiltaa ei Pohjois-Euroopaan alueelta ole löydetty. Jäykällä kannella varustettuja riipusiltarakenteisia pidempiä autosiltoja Pohjois-Euroopassa on, mutta Jakkukylän metallirakenteinen, joustavakantinen kevyen liikenteen riippusilta on tyypiltään Pohjois-Euroopan pisin. 

Pohjois-Eurooppa käsittää Wikipedian mukaan Baltian ja Pohjoismaat.

Siltahankkeen valmistelu- ja rahankeräysvaiheessa käytetystä Skandinavian pisin riippusilta  - nimestä haluttiin täsmällisempi. Skandinavia on käsitteenä hiukan epämääräinen. Maantieteellisesti Skandinavialla tarkoitetaan yleensä Norjan, Ruotsin ja aivan luoteisimman Suomen muodostamaa niemimaata (Skandinavian niemimaa). Laajemmin ajateltuna Skandinaviaan voidaan laskea kuuluvaksi myös Tanska ja kielisukulaisuuden perusteella myös Islanti ja jopa Fär-saaret.

Mikäli tiedossanne on Pohjois-Euroopan alueella vastaavalla rakenteella olevia pidempiä siltoja, pyydämme tiedottamaan asiasta sähköpostilla jakkukyla@gmail.com 

PURUSAAREN VIRKISTYSALUE

Purusaaren virkistysalueelle pääsee kesäisin lossilla ja laavu on valmis. Talvella saaren hiihtoreitti pidetään avoinna talkoilla. Käykäähän tutustumassa ja ihastumassa kauniiseen saareemme.
Saareen pääsee osoitteesta Räihänniementie 93-113. Parkkipaikat on merkattu ao. karttaan.
Laavulla on tulisija sekä pieni määrä valmiita polttopuita. Saaressa on vajaan 2 km:n mittainen reitti kävellä, juosta tai pyöräillä. Ja maisemat on mitä parhaimmat. Pidetään paikka siistinä ja ollaan huolellisia tulen kanssa.

Purusaariprojekti jatkuu talkoilemalla lauantaisin aina, kun sää sallii. Rakentamista on vielä talkoilla tehtävät puuvaja, tulisija ja portaat. Saaressa on runsaasti polttopuutarpeita, jotka pitää myös sahata ja kuljettaa puuvajalle. Jakun koulun ja Purusaaren välistä yhdysreittiä kunnostetaan laittamalla ainakin pahimpiin paikkoihin sorapinta. Lisäksi Purusaaren reitille laitetaan infotauluja kertomaan Purusaaren ja sen ympäristön mielenkiintoisista tarinoista ja historiasta.

RIIPPUSILLAN RAHANKERÄYS SULJETTIIN 30.6.2019

Jakkukylän kyläyhdistys on kerännyt kylälle suunnitellun Skandinavian pisimmän kevyenliikenteen riippusillan 50 000 euron omarahoitusosuuden. Rahankeräys käynnistettiin kesällä 2018 järjestetyssä pyöräilytapahtumassa. Keräys on toteutettu tarjoamalla yrityksille, yhteisöille ja yksityisille ihmisille mahdollisuus ostaa nimi siltarakenteisiin kiinnitettävään Omistaja, Toivon ankkuri tai Rakkautta-laattaan. Yli sata yksityishenkilöä, pariskuntaa tai yritystä osallistui keräykseen. Keräys www.jakkukyla.fi/riippusilta - nettisivuilla suljettiin 30.6.2019.

Lue lehdistötiedote ohesta.

JAKKUKYLÄN OSAYLEISKAAVAN UUDISTAMINEN

Iin kunnanhallitus päätti 29.1.2018 kokouksessaan käynnistää Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen. Osayleiskaavan suunnittelualue käsittää voimassa olevan Jakkukylän osayleiskaavan alueen niiltä osin kuin kaava-alue kuuluu Iin kuntaan. Lisäksi alueeseen kuuluu osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan siirtynyt osa Karjalankylän osayleiskaavasta. 

Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa rantavyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyistä paremmin. Tavoitteena on tukea kylän elinvoimaisuutta. Lisäksi suunnittelun yhteydessä tehdään muut tarvittavat päivitykset voimassa oleviin yleiskaavoihin.

Osayleiskaavan valmisteluaineiston aineistot olivat julkisesti nähtävillä 5.3. - 8.4.2019 välisen ajan. Seuraavan kerran kaava-aineisto tulee nähtäville alkuvuodesta 2020.

Lisätietoja: https://www.ii.fi/voimassa-olevat-kaavat  

JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS KÄYNNISTI MUUTTOVALMIIDEN TALOJEN MARKKINOINNIN

Jakkukylän kyläyhdistyksen vuoden 2019 keskeinen tavoite on asumisen ja kasvun edistäminen. Tavoitteen edistämiseksi kyläyhdistys on lähestynyt talonrakennusalan toimijoita ja pyytänyt heitä suunnittelemaan muuttovalmiita omakotitaloja Jakkukylään. Tarjotut kohteet julkaistaan veloituksetta kyläyhdistyksen ylläpitämillä nettisivuilla. Kylän tontti ja muuttovalmistalo - tarjontaa markkinoidaan aktiivisesti useilla eri kanavilla. Ilmainen markkinointikanava kiinnostaa alan toimijoita. Muuttovalmiita koteja Jakkukylään esitellään www.jakkukyla.fi/tontteja - sivulla.

Tavoite on, että Jakkukylä on kasvava kylä, haluttu paikka asua, yrittää ja harrastaa kauniissa Iijoki-varressa. Kylä sijaitsee ihanteellisella etäisyydellä, reilun 10 minuutin päässä Iin kuntakeskuksen palveluista rauhallisessa Iijoki-varren maalaismaisemassa. Kylällä on vireä 65 oppilaan kyläkoulu sekä noin 15 lapsen päiväkoti. Koulun kohdalle, Iijoen yli rakennetaan Skandinavian pisin riippusilta. Siltahankkeen rahoitus on kasassa ja Iin kunta käynnistää lähiaikoina hankkeen kilpailutuksen. Lisätietoja siltahankkeesta www.jakkukyla.fi/riippusilta.

Jakkukylän liikuntapalvelut ovat monipuoliset. Jakun koulun yhteydessä on 200 m2:n liikuntahalli, koulun vieressä jääkiekkokenttä sekä kesäisin jalkapallokenttä. Kylältä löytyvät myös tenniskentät sekä laadukkaat kuntoradat molemmin puolin jokea. Kyläyhdistys on rakentamassa Leader-avustuksella mukavaa virkistysaluetta Iijoen keskellä olevaan Purusaareen. Saareen tulee lossiyhteys. Jakkukylässä toimii metsästysseurat molemmin puolin jokea, joihin kylän asukkaat pääsevät jäseneksi.

Kylä pysyy elävänä ja vireänä, kun se kasvaa. Jakkukylän näkymät ovat hyvät. Iin kunta käynnisti Jakkukylän osayleiskaavan uudistamisen heti kuntaliitoksen jälkeen. Kaavauudistuksen tavoite on helpottaa rakentamista ja turvata kylän kasvu. Kaavauudistuksen myötä uusia omakotitaloja on valmistunut tai rakenteilla useita. Jakkukyläläiset markkinoivat talo- ja tonttitarjontaa aktiivisesti lehdistön, netin ja Some-kanavien kautta.

.


Pääsivut