Jakkukylä - vapaus elää!
Kasvava kylä. Haluttu paikka asua, yrittää ja harrastaa kauniissa Iijoki-varressa.

JAKKUKYLÄN PERUSTIETOJA  

Kasvava, yli 400 asukkaan kylä Iin kunnan itäosassaa, noin 13 km:n päässä kuntakeskuksen palveluista. Jakkukylä sijaitsee luonnonkauniissa, rauhallisessa ja turvallisessa maaseutuympäristössä, Iijoen molemmin puolin. Kylän ikärakenne on nuori, noin kolmannes väestöstä on alle 19-vuotiaita. 

Jakkukylä oli vanhalta nimeltään Pirttitörmän kylä ja kuului Suur - Iin pitäjään. Yli-Iin kunnan perustamisen yhteydessä 1924, Jakkukylä irtaantui Iin emäpitäjästä ja liitettiin myöhemmin 1.1.2013 kuntaliitoksella Oulun kaupunkiin. 

Kyläläisten tahdosta käynnistimme osakuntaliitoshankkeen syksyllä 2015. Valtionvarainministeriö päätti 7.4.2017 liittää Jakkukylän Iin kuntaan 1.1.2018. Jakkukylä on haluttu paikka asua, yrittää ja harrastaa kaunissaa Iijokivarressa. Tutustu kyläämme, meidän monipuoliseen tonttitarjontaan, yrityksiin sekä palvelu- ja harrastustarjontaan!JAKKUKYLÄ SOMESSA

Pääsivut