Muuta asumaan jakkukylään!
Haluamme, että Jakkukylä kasvaa ja säilyy elinvoimaisena. Toivotamme uudet asukkaat tervetulleeksi!

Jakkukylään saa rakentaa

Iin kunta on käynnistänyt Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen 29.1.2018, helpottaakseen kylälle rakentamista. Mikäli rakennuspaikka on rakennuskelpoisella maalla, rantavyöhykkeen ulkopuolella (n. 150 m rannasta) ja sen koko on vähintään 3000 m2, voidaan nykyisestä kaavasta poiketa poikkeuslupamenettelyllä tai suunnittelutarveratkaisulla, jonka jälkeen haetaan rakennuslupa. Jos nykyisessä kaavassa ei rakennuspaikkaa ole merkitty, on tällä menettelyllä mahdollista saada rakennuslupa. Rantavyöhykealuetta nyt tehtävä kaavamuutos ei koske. Sinne luvan saa osayleiskaavaan merkityille rakennuspaikoille.

Iin Asemakylän yleiskaavamääräyksiin rantavyöhykkeen ulkopuolisella M-1 alueella voit tutustua tästä. (Jakkukylä pyritään kaavoittamaan rantavyöhykkeen ulkopuoliselta osalta samoilla periaatteilla)

Kylä säilyy vireänä ja elävänä vain sen asukkaiden voimalla. Toivotamme sydämellisesti uudet asukkaat tervetulleeksi Jakkukylään! Kylämme on ihanteellinen, jos haluat asua lähellä luontoa, luonnonkauniissa, turvallisessa maalaiskylässä, jossa kyläläiset tunnetaan ja ihmisistä välitetään. Autamme mielellämme rakennuspaikan tai valmiin kodin löytämisessä Jakkukylästä.

Ota rohkeasti yhteyttä: Jakkukylän kyläyhdistys ry:n yhteystiedot.

Tontteja myytävänä

Myynnissä olevien tonttien lisäksi kannattaa lähestyä maanomistajia, koska kaavauudistuksen myötä rantakaavan ulkopuolisella alueella rakennusluvan saa kaikille, rakennuskelpoisille paikoille, eikä pelkästään kaavaan merkityille.

Alla olevaan karttaan on merkitty tiedossamme olevat myytävät tontit. Tontit on merkitty punaisella numeroinnilla ja niiden myyjät ovat kartan alla olevassa listassa. Tonttien koko on yli 5000 m2/kpl. 

Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti lupapisteen kautta. 

Lisää tietoja maanomistajista voit kysyä Jakkukylän kyläyhdistyksestä.

 • 1-3 Tornator, 050 4069352
 • 4 Timo Turtinen, 040 7551578
 • 5 Riku Alaräihä, 040 5816844
 • 6-7 Oulun kaupunki, 08 55843500
 • 8 Risto Päkkilä, 0400 388165
 • 9 Kiinteistö Aitta LKV, 040 5882055
 • 10 Risto Häyrynen, 040 5222552
 • 11 Päivi Meriläinen, 044 5993911
 • 12 Hannu Juutilainen, 044 5993911

Tutustu alla olevassa esittelyssä myytäviin tontteihin tarkemmin. Tontin kohdalla suluissa oleva luku vasta yllä olevan listan myyjänumerointia.

Tonttiesittely

Arvoisa maanomistaja!

Ilmoita meille, jos haluat myydä tontin Jakkukylästä. Markkinoimme tontteja aktiivisesti rakentajille kyläyhdistyksen toimesta nettisivuillamme sekä monilla muilla tavoin!

Tonttimarkkinoinnin yhteystiedot täältä

(1-3) Räihänniementien varrella, pohjoispuolella jokea kolme tonttia kuivalla mäntykankaalla.

Tonttien pinta-alat ja hinnat:

 • Tontti nro. 5, 5600 m2, 12600 €
 • Tontti nro. 4, 6000 m2, 12600 €
 • Tontti nro. 3, 7000 m2, 13800 €

Yhteyshenkilö: 

Heikki Leppänen
Maankäyttöasiantuntija
p. 010 563 0115
p. 050 406 9352
email. heikki.leppanen@tornator.fi

Lisätietoja: tornator.fi


(4) Hautajärven rannalla noin 1 ha:n rantatontti. Tontti hyvällä kantavalla maalla korkealla rantatörmällä, pohjoispuolella jokea. Tontilla mäntymetsää. Koululle matkaa noin 500m ja Iijoelle noin 300m. Tontti sijaitsee Räihänniementien läheisyydessä.

Myyjä: Timo Turtinen p. 040 755 1578

Rek.nro: 1:87

(5) Jakuntien varrella, pohjoispuolella jokea tien itäpuolella sijaitseva tontti.  Matkaa koululle noin 500m. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä. 

Saman omistajan maa-alue ulottuu Jakuntien länsipuolelle, missä kaavamerkintä MT. Itäpuolen tontille rakennusluvan myöntämisen edellytykset on selvitettävä rakennusvavonnasta.

Myyjä: Riku Alaräihä p. 040 581 6844

Rek.nro.: 1:24

(6-7) Jakuntien varrella, pohjoispuolella jokea, on yksi 10548 m2 tontti. Matkaa koululle on noin 500m. Koulu on saman tien varressa.   

Tontilla 7 on sähkölinja, joka voi vakuttaa rakennusluvan myöntämiseen. Tämän vuoksi tontti 7 ei ole julkisessa myynnissä. Lisätiedot Iin kunnan rakennusvalvonnasta.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.6.2017 Jakkukylän kaupunginosassa sijaitsevan 10 548 m2:n määräalan myyntihinnaksi 17 756,00 €.

Myyjä: Oulun kaupunki yhteyshenkilö Kari Viik p. 040  575 8082

Rek.nro. 1:97

(8) Maalismaantien varrella, eteläpuolella jokea kaksi tonttia kuivalla kankaalla, Maalismaantien eteläpuolella.

Myyjä: Risto Päkkilä p. 0400 388 165

Rek.nro:  6:64

(9) Iso jokirantatontti keskellä kylää, eteläpuolella jokea Maalismaantien varrella. Tontin koko 6263m2. Sähkö ja vesi vieressä. 
Katso lisätietoja: etuovi.com

Myyjä: Kiinteistö Aitta Lkv p. 040 588 2055

Rek.nro.: 6:1

(10) Kotiojaan rajoittuva, lähes hetaarin tontti keskellä kylää, Iijoen eteläpuolella Huovisentien varrella. Tontin läpi menee vesijohto ja sähköliittymä on myös lähellä.

Myyjä: Risto Häyrynen p. 040 522 2552

Rek.nro: 7:37

(11) Hirvivajan tien varrella, eteläpuolella jokea sijaitseva kangastontti. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä. Rauhallinen sijainti.

Myyjä: Päivi Meriläinen p. 0400 929 337

Rek.nro.: 33:15

(12) Pokinniemessä, joen eteläpuolella tontti lähellä jokea kuivalla kankaalla. Sähkö- ja vesiliittymät lähellä.

Myyjä: Hannu Juutilainen p. 044 599 3911

Rek.nro: 30:5

       Etuovi.com - myytävät kiinteistöt 

 Käytä hakuavaimena esim. Jakkukylän postinumeroa 91210

Siirry  etuovi.com  - sivulle


      

Jakkukylän osayleiskaava

Iin kunta on käynnistämässä 29.1.2018 Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen.

Nykyisestä osayleiskaavasta poikkeaminen rantakaavan (n. 150 m rannasta) ulkopuolella on mahdollista. 

Mikäli rakennuspaikka on rakennuskelpoisella maalla, rantakaavan ulkopuolella ja sen koko on vähintään 3000 m2, voidaan nykyisestä kaavasta poiketa poikkeuslupamenettelyllä tai suunnittelutarveratkaisulla, jonka jälkeen haetaan rakennuslupa. Jos nykyisessä kaavassa rakennuspaikkaa ei ole merkitty, on tällä menettelyllä mahdollista saada rakennuslupa. Rantakaava-aluetta nyt tehtävä kaavamuutos ei koske. Sinne luvan saa osayleiskaavaan merkityille rakennuspaikoille.

Iin Asemakylän yleiskaavamääräyksiin rantavyöhykkeen ulkopuolisella M-1 alueella voit tutustua tästä. (Jakkukylä pyritään kaavoittamaan rantavyöhykkeen ulkopuoliselta osalta samoilla periaatteilla).

Rantakaava-alue on merkitty alla liitteenä olevassa Jakkukylän osayleiskaavassa vuodelta 2000, vaalean sinisellä viivoituksella ja tärkeimmät kaavaselitykset näet alla.

AP-1 ja AP-2 - kaavamerkinnällä olevat alueet ovat tarkoitettu omakotitalojen rakentamiseen. Näille alueille rakennuslupa haetaan suunnittelutarveratkaisun kautta ja luvan saamiselle ei pitäisi olla estettä.

M ja MT - kaavamerkinnällä oleville alueille rakennuslupa haetaan suunnittelutarveratkaisun kautta ja luvan saamiselle pitää olla erityiset perusteet. (mm. maa- ja metsätalouteen liittyvä yritystoiminta)

AM - kaavamerkintä on maatilojen talouskeskusten alue, jonka käyttötarkoitus on maatalousyrittämiseen liittyvä rakentaminen.Rakennuslupa haetaan suunnittelutarveratkaisun kautta.

RA-1 kaavamerkinnällä olevat alueet on tarkoitettu loma-asuntorakentamiseen ja rakennuslupa haetaan poikkeamismenettelyllä

Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti lupapisteen kautta.

Tutustu rantakaava-alueella oleviin rakennuspaikkoihin alla olevasta osayleiskaavasta:

Lisätietoja: 


Pääsivut