Ajankohtaista
.

JAKUN KOULUN LÄHELLÄ OLEVAN KUNTORADAN REMONTTI ON KÄYNNISSÄ

Kyläyhdistys on saanut neuvoteltua Oulun kaupungin kanssa perusteellisen remontin, jossa koulun 3,5 km:n hiihtolatu kunnostetaan ympärivuotiseksi kuntoradaksi kesän 2017 aikana. Kaupungin ja kyläyhdistyksen yhteisen sopimuksen mukaisesti kyläyhdistys neuvotteli maanomistajien kanssa uudet vuokrasopimukset, jotka sallivat reitin kunnostamisen koko matkaltaan ympäri vuoden liikkumisen mahdollistavaan kuntoon. Samalla reitin varteen asennetaan kyläyhdistyksen lahjoituksena hankkimat, käytetyt valopylväät, joihin on tavoite tulevina vuosina saada myös valaistus. 

Kuva Kannikkolammen päästä, johon rakennetaan tulvat kestävä silta. Kannikkolammen itäpuolelle tulee myös uusi nuotiopaikka kuntoilijoiden ja koululaisten käyttöön.

JAKKUKYLÄ - KYLTIT MAALISMAANTIEN VARTEEN ON ASENNETTU

Ely - keskus on asennuttanut pyynnöstämme Maalismaantien varteen Jakkukylä - kyltit. Kyläyhdistys ei voi vaikuttaa kylttien sijaintiin, vaan se määräytyy asutuksen tiheyden perusteella. Kylttien sijainti on nähtävissä oheisesta viitoituksen yleissuunnitelmasta.

IIN WANHAN HAMINAN ESITTELY JAKKUKYLÄLÄISILLE SUNNUNTAINA 6.8.2017 KLO.12

Iiläinen paikallisopas Pertti Huovinen haluaa auttaa jakkukyläläisiä, "tulevia iiläisiä" tutustumaan Iihin, vetämällä opastetun kierroksen Iin wanhassa Haminassa 6.8.2017 klo. 12. Kokoontuminen Iin kunnatalon pihalla. Pertti tarjoaa kierroksen meille "tutustumislahjana", eli kierros on ilmainen jakkukyläläisille. Pertti toimii Oulunseudun Oppaissa ja tekee opastuskierroksia erityisesti Iissä, mutta myös Oulussa.

HAMINAN KADUILLA JA SOKKELOISSA (1,5 tunnin kävelykierros Iissä)

Iin vanha Hamina eli Nätteporin kaupunki on satojen vuosien ikäinen kauppa- ja markkinapaikka. "Hujan hajan ku haminanlaisten kylypy", sanotaan, mutta miksi? Kuka oli villien Haminan markkinoiden etevin taskuvaras? Missä myytiin kieltolain aikana pirtua? Missä pidettiin piiskattavia vankeja? Tule ja anna oppaan kuljettaa sinut hiljakseen läpi Haminan kapeiden kujien ja mielikuvitusta kutkuttavien tositarinoiden.

Lisätietoja Oulun Seudun Oppaat ry:n toiminnasta.

LEADER-RAHOITUS PURUSAAREN VIRKISTYSALUEHANKKEELLE

Purusaaren virkistysaluehanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Oulun seudun Leader:lta. Rahoitusta myönnettiin 11 675,50 €. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 26 000 €, josta suuri osa on talkootyötä. Jakkukylän kyläyhdistykselle jää maksettavaksi noin 1 200€.

Purusaaren virkistysaluehankkeessa Purusaareen rakennetaan laavu, tulisija ja puuvaja talkoilla. Saareen tehdään n. 2 km pitkä, kävellen, juosten tai hiihtäen kuljettava historiareitti. Historiareitin varteen laitetaan infotauluja kertomaan saaren ja ympäristön historiasta. Mantereen puolelle rakennetaan vajaan kilometrin mittainen, niinikään kävellen, juosten tai hiihtäen kuljettava yhdysreitti Jakun koulun kuntopolulta. Mantereen ja saaren välille laitetaan kapulalossi, jolloin kulkeminen saareen helpottuu huomattavasti.

Hankkeen toteuttamiseen tehtävät työt ja talkoot aloitetaan syksyllä 2017. Talkoista ilmoitetaan ainakin Jakkukylän kyläyhdistyksen nettisivuilla, facebookissa ja syystiedotteessa.

KUNTALIITOKSEN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET JAKKUKYLÄLÄISILLE 1.1.2018

Kyläyhdistyksen hallituksen kokouksessa 29.5.2017 päätettiin sopia palaveri elokuulle 2017 Iin kunnan johdon kanssa, jossa käydään läpi tulevan vuodenvaihteen muutoksia, kun Jakkukylä liittyy osaksi Iin kuntaa. Tavoite on, että muutosvaihe sujuu jakkukyläläisten kannalta jouhevasti, mahdollisimman vähin ongelmin. 

Toivomme jakkukyläläisiltä evästyksiä asioista, jotka on tarpeen käydä läpi elokuun palaverissa Iin kunnan johdon kanssa. Evästykset voitte antaa soittamalla hallituksen jäsenille tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jakkukyla@gmail.com 

Listasimme palaverissa käsiteltävät asiat, jotka ovat tähän mennessä tulleet esille:

 • Aurauspalvelut, vuodenvaihteen siirtymävaiheen hoitaminen
 • Päivähoidon palvelut Jakun koululla sekä loma-aikojen palvelut 
 • Kuntoradan, hiihtolatujen, jääkiekkokentän hoito, jumppa ja liikuntakerho
 • Koululaisten venekuljetuksen jatkuminen, kunnes silta saadaan
 • Yläasteelle siirtyminen, siirtymävaiheen järjestelyt ja vanhempien toiveet
 • Iikka - palvelulinjan liikennöinti Jakkukylässä
 • Tiedottaminen palveluista, muutoksista ja siirtymäajoista kyläläisille
 • Senioreiden kerhot ja muut palvelut
 • Jätehuoltoon liittyvät asiat
 • Oulunkaaren hoitopalvelut
 • Kansalaisopiston kurssitarjonta 
 • Muut asiat

Aloite Jakkukylän osayleiskaavan uudistamisesta on toimitettu 31.5.2017 Iin kuntaan.

Uudistamisen tavoite:

 1. Lisätä rakennuspaikkoja
 2. Helpottaa ja nopeuttaa rakennusluvan saamista
 3. Parantaa Jakkukylän vetovoimaa asuinpaikkana

JAKKUKYLÄN HAUTAUSMAAN AITA TALKOILTIIN VALMIIKSI ENNÄTYSVAUHDILLA

Jakkukylän n. 220 m pitkä hautausmaan aita uusittiin kyläyhdistyksen järjestämillä talkoilla. Talkoiden suunnittelupalaveri pidettiin vappuna ja uusi aita valmistui ennätysvauhdilla, jo 27.5.17. Aitatalkoot keräsivät väkeä hyvin ja töissä oli mukava, iloinen yhteisen tekemisen henki. Iso kiitos kailille talkoisiin osallistuneille, tekijöille ja muonistuksesta vastanneille!

Maalasimme laudat ja kasasimme 101 kpl 120 x 220 cm aitaelementtejä, jotka kiinnitettiin hautausmaan metallisiin aitatolppiin asennettuihin vaakalautoihin. Porttipylväät on siirretty leveämmälle, hiottu ja maalattu, jotta traktorilla voidaan tehdä lumityöt jatkossa aidan sisältäkin. Metalliportit myös levennetään ja kunnostetaan aitaremontin yhteydessä.  

Oulun seurakuntayhtymän hautauspalvelut lahjoitti materiaalit Jakkukylän hautausmaan aitojen uusimiseen. Aitaelementit valmistettiin talkoilla Jakkukylän eräukkojen teurastamolla, hautausmaan vieressä. Talkoot järjesti Jakkukylän kyläyhdistys.  

Ohessa kuvat uudesta aidasta sekä vanhasta aidasta ennen remonttia.


METALLIROMUN JA AKKUJEN KERÄYS JAKKUKYLÄSSÄ PÄÄTTYI MA 18.6.17

Metalliromun ja akkujen keräys Jakkukylässä päättyi maanataina 18.6.17. Keräys kesti reilun kuukauden, ympäristö pysyi siistinä ja metallia kertyi  noin 20 tn sekä akkuja lähes 2000 kg.

Keräyslava Iijoen eteläpuolella sijaitsi Sauli Jaaran lanssissa ja pohjois-puolella Työväentalon pihalla. Kiitos maanomistajille keräyspaikan "lainaamisesta".

Romun- ja akkujen keräyksestä saadut tulot ovat yhteensä noin 2500 €. Jakkukylän kyläyhdistys kiittää kaikkia metalliromun ja akkujen lahjoittajia merkittävästä tuestanne!

KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS PIDETTIIN 10.5.2017 JAKUN KOULULLA

Vuosikokoukseen osallistui noin 40 kyläyhdistyksen jäsentä. Iin kunnan tekninen johtaja Markku Vitikka kertoi kokouksen alussa Iin osayleiskaavoituksen periaatteista. Osayleiskaavan uudistamisesta päätettiin tehdä Iin kunnalle aloite, jotta työ käynnistyy heti, kun Jakkukylä vuoden 2018 alusta liittyy Iin kuntaan. Tavoitteena kaavauudistuksella on lisätä talonrakennuspaikkoja, helpottaa ja nopeuttaa rakennusluvan saamista sekä parantaa kylän vetovoimaa asuinpaikkana.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin kokouksessa. Toimintaa on käynnissä ja suunnitelmissa paljon, josta kokousväki antoikin kyläyhdistyksen hallitukselle kiitokset. Työn alla on muun muassa metalliromunkeräys, hautausmaan aidan uusinta, Jakkukylän kevyenliikenteen siltahankkeen suunnittelu ja rahoituksen selvitys, koulun hiihtoladun parantaminen kuntoradaksi sekä Purusaaren virkistysalueen rakentaminen. 

Tutustu kokouspöytäkirjaan kyläyhdistys - sivun lopussa.

JAKKUKYLÄLÄINEN - TIEDOTE 5/2017

Lue ohesta Jakkukylässä postilaatikoihin huhti-toukokuun vaihteessa jaettu, uusin Jakkukyläläinen - tiedote.

PERINNEILTA JAKUN KOULULLA 18.10.2017 KLO.18

Tammikuussa alkanut kiinnostava historiasarja jatkuu. Jarmo Alasiurua kertoo Porilla toimineen Ab Maalismaa Oy:n historiasta ja Iijoen puutavarauitosta. Tilaisuudessa on myynnissä Jarmo Alasiuruan juuri julkaisema kirjauutuus Ab Maalismaa Oy:n mielenkiintoisesta historiasta. Kahvitarjoilu kyläyhdistyksen hyväksi. Tervetuloa läheltä ja kaukaa!

JAKKUKYLÄLÄISTEN JOULURUOKAILU 11.11.2017 KLO. 15

Jakkukylän kyläyhdistys järjestää jäsenille ja kaikille kyläläisille jouluruokailun sekä mukavan, jouluisen yhdessäolon hetken Jakkukylän rauhanyhdistyksellä (Maalismaantie 1022) 11.11.2015 klo. 15 alkaen. Sitovat ilmoittautumiset ja tarkempi ohjelma lähempänä tapahtumaa. Jouluruokailun tarjoilusta vastaa Pitopalvelu Aira Tuutijärvi.

JAKKUKYLÄ LIITTYY IIN KUNTAAN 1.1.2018

Jakkukylän osakuntaliitos Iin kuntaan on vahvistettu. Kyläläisten vahva tahto on kuultu. Valtiovarainministeriö päätti kuntajaon muutoksesta Oulun kaupungin ja Iin kunnan välillä 7.4.2017.

Kiitämme lämpimästi Teitä kaikkia, jotka olette meitä neuvoneet, auttaneet ja tukeneet osakuntaliitoshankkeessamme!

Osakuntaliitoksen aloiteryhmä: Anne Matikainen, Maarit Sippola, Erkki Niskala, Vesa Sikala, Hannu Turpeinen ja Hannu Kaisto

Valtionvarainministeriön päätösasiakirjat, aloiteryhmän esitys ja kartta liitettävästä alueesta. 

Kuntaliitoksen myötä myös seurakuntajako muuttuu 1.1.2018

Kuntajaon muutos vaikuttaa myös seurakuntajakoon: ev.lut. kirkkoon kuuluvat Jakkukylän asukkaat siirtyvät Iin seurakunnan jäseniksi. Tähän saakka Jakkukylä on ollut osa Oulujoen seurakuntaa. Tämä johtuu siitä, että nykyisen lainsäädännön mukaan yhdessä kunnassa saa toimia vain yksi evankelisluterilainen seurakunta tai seurakuntayhtymä. Alueella on asukkaita noin 420, heistä ev.-lut. kirkon jäseniä on noin 350 henkilöä.

Seurakuntajakoa valmistellaan sekä Oulun seurakuntayhtymässä että Iin seurakunnassa. Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvosto ja Iin seurakunnan kirkkovaltuusto tulevat todennäköisesti molemmat tekemään aloitteen seurakuntajaon muutoksesta. Seurakuntajaon muutoksesta päättää Kirkkohallitus.

Jakkukylän hautausmaa siirtyy Iin seurakunnalle

Oulun seurakuntayhtymän omistuksessa oleva Jakkukylän hautausmaa jää Iin kunnan ja Iin seurakunnan alueelle. Sen vuoksi suunnitelmissa on, että Jakkukylän hautausmaa siirtyy Iin seurakunnalle.

Jakkukylän hautausmaa on ollut käytössä vuodesta 1937. Sen yhteispinta-ala on noin 0,7 hehtaaria. Hautapaikkoja on noin 600, tällä hetkellä sinne on haudattuna noin 500 vainajaa. Vuosittain Jakkukylän hautausmaalle haudataan alle kymmenen vainajaa.

Iin seurakunta järjestää elokuussa 2017 jakkukyläläisille infotilaisuuden seurakuntajaon muutoksesta. Tilaisuudessa esitellään Iin seurakunnan toimintaa ja keskustellaan jakkukyläläisten toiveista uutta seurakuntaa kohtaan. Jakkukyläläiset voivat ilmoittaa 3-5 vuotiaat lapset 4.9.2017 alkavaan Iin seurakunnan päiväkerhotoimintaan. Ilmoittautuminen avautuu 7.8.2017 osoitteessa www.iinseurakunta.fi. Lisätietoja seurakunnan päiväkerhosta p. 040-8478936 / Pekka Nevalainen.

Lisätietoja:
Oulujoen seurakunnan vt. kirkkoherra Antti Leskelä p. 040 574 7154
Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen p. 040 548 3233
Iin seurakunnan kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633

Tietoa jakkukylän hautausmaasta: http://www.oulunseurakunnat.fi/jakkukylan-hautausmaa

IIJOEN ETELÄPUOLEN KUNTORATA ON KUNNOSTETTU 

Jakkukylän eteläpuolen kuntorata on kunnostettu. Pinta on ajettu murskaimella ja tasattu. Ojat on kaivettu auki ja palaneet lamput vaihdettu uusiin. Samalla hämäräkytkinkello on säädetty niin, että valot syttyvät aamulla ja sammuvat automaattisesti valoisuuden mukaan. Yöajan valot ovat sammutettuina.

LUISTELUKENTÄN PUKUKOPPI

Jakkukylän kyläyhdistys on talvella 2017 talkoilla kunnostanut Jakun koulun luistelukentän laidalla olevan lämpimän pukukopin, joka oli rikottu tahallisesti. Korjauksen yhteydessä alueen tallentava kameravalvonta on suunnattu valvomaan pukukopin ympäristöä.

Pukutila pidetään lukittuna ja avain luovutetaan täysi-ikäisen hallintaan 15 euron panttia vastaan. Avaimenhaltija vastaa, että pukutila pysyy kunnossa ja lukitsee sen aina lähtiessään. Oman avaimen voi kuitata käyttöönsä Juha Kosolalta p. 050-3043205. 

Pidetäänhän tila jatkossa hyvässä kunnossa, jotta luistelijoilla on mahdollisuus vaihtaa varusteet lämpimässä tilassa.

Iso kiitos talkookorjauksen tekijöille, Juhani Sakolle ja Antti Turtiselle!

VALOKUITUVERKKO JAKKUKYLÄÄN 

Kartoitamme ilman sitoutumista Jakkukylän asukkaiden kiinnostusta valokuituliittymän hankintaan. Iiläinen valokuitu, eli Iisiverkko on mahdollinen ratkaisu Jakkukylän valokuituyhteyksien toteuttamiseen. Ole hyvä ja täytä tietosi linkistä avautuvaan nettikyselyyn, mikäli olet kiinnostunut hankkimaan valokuituverkkoliittymän kotiisi. Kyselyn pohjalta saamme arvokasta tietoa alustavaan suunnitteluun.

RAKENTAJAMESSUJEN KARKKIARVAUKSEN TULOKSET

Jakkukylän kyläyhdistys esitteli Jakkukylän tonttitarjontaa, palveluita ja kaunista luontoa Oulun rakentajamessuilla perjantaista 7.4, sunnuntaihin 9.4.2017 saakka Iin kunnan osaston yhteydessä. 

Osastollamme oli mahdollista osallistua joka päivä vaihtuvan karkkiämpärin painon maksulliseen arvaamiseen, jolla hankimme rahaa Jakkukylän kyläyhdistyksen toimintaan. Kilpailu kiinnosti messuvieraita ilahduttavan paljon.

Karkkiarvauksen tulokset löytyvät oheisesta liitteestä. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti voitosta.

Lisätiedot: Hannu Kaisto p. 0500-306239


Pääsivut